1. 4. 2019 Gradivo s predstavitev javnih razpisov iz naslova ukrepa 16 Sodelovanje v letu 2019

V mesecu februarju in marcu smo v soorganzaciji s kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije organizirali predstavitve javnih razpisov za sofinanciranje projektov iz naslova ukrepa 16 Sodelovanje iz PRP 2014-2020.

 

Na voljo so ppt predstavitve javnih razpisov za vse štiri podukrepe v okviru ukrepa 16 Sodelovanje:

1. podukrep 16. 2: Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij in podukrep 16.5: Okolje in podnebne spremembe

2. podukrep 16.4: Vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov

3. podukrep 16.9: Diverzifikacija dejavnosti na kmetiji

 

 

Deli z drugimi