1. 12. 2020 – V javni obravnavi osnutek Uredbe o ukrepu dobrobit živali za 2021

Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 v letu 2021 je podlaga za nadaljevanje izvajanja ukrepa dobrobit živali v letu 2021, ki se izvaja že od leta 2014.

Uredba opredeljuje vsebino in izvedbo ukrepa dobrobit živali z določitvijo vstopnih pogojev, upravičencev, trajanja obveznosti, operacij in nabora možnih zahtev ter pogojev za njihovo izpolnjevanje znotraj posamezne operacije, načina izračunavanja plačil in višine plačil ter podrobnejših izvedbenih pravil v zvezi s kontrolami, sistemom zmanjšanja plačil in izključitev itd. Tudi v letu 2021 se bo ukrep dobrobit živali izvajal v treh operacijah, in sicer za prašiče, govedo in drobnico.

Prosimo vas, da vaše pripombe, predloge ali dopolnitve, pošljite na naslov gp.mkgp@gov.si najpozneje do ponedeljka, 14. 12. 2020.

 

Osnutek uredbe

Deli z drugimi