01. 03. 2021 – Predlog predpisa Uredba o izvajanju podukrepa Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo iz PRP 2014-2020

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v javno razpravo posredovalo predlog predpisa Uredba o izvajanju podukrepa 7.3 – Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (PRP 2014-2020).

 

Z omenjeno uredbo se za podukrep 7.3 iz PRP 2014-2020 določajo namen podukrepa, namen podpore, upravičenci, upravičeni stroški, pogoji za dodelitev sredstev, merila za ocenjevanje vlog, pogoji za izplačilo sredstev, obveznosti upravičencev in finančne določbe za izvajanje.

Javnost lahko svoje pripombe, predloge ali dopolnitve na predlog tega predpisa poda do vključno 26. 3. 2021 na gp.mkgp@gov.si .

 

>> Predlog predpisa je dostopen na spletni strani e-demokracije.

 

*   *   *

Želite biti obveščeni o novostih? Naročite se na e-novice! 

close

Prijava na e-novice

Deli z drugimi