Zbiranje vzorcev lokalnih oziroma alternativnih krmnih virov za prehrano prašičev (vabilo k sodelovanju)


  • Datum objave 09.02.2023

Zbiranje vzorcev lokalnih oziroma alternativnih krmnih virov za prehrano prašičev (vabilo k sodelovanju)

  • Datum objave 09.02.2023

Na Kmetijskem inštitutu Slovenije zbirajo v okviru Ciljnega raziskovalnega projekta (CRP) z naslovom Modeliranje prehranskih potreb in učinkovitosti krmljenja prašičev ter ocena kakovosti mesa glede na način reje vzorce lokalno razpoložljivih krmnih virov za prehrano prašičev. Projekt se ukvarja s pridobivanjem in prenosom znanj za trajnostno prehrano prašičev, ki temelji na preciznem krmljenju in lokalnimi ter alternativnimi krmnimi viri. S pomočjo modeliranja podatkov pridobljenih v predhodnih raziskavah kakor tudi potekajočih preizkusih želijo oceniti prehranske potrebe prašičev pitancev glede na način reje, kar je pomembno za učinkovitost krmljenja in posledično okoljski odtis. Analize bodo vključevale moderne genotipe in avtohtono pasmo Krškopoljski prašič, različne sisteme reje, tako intenzivne kot ekstenzivne in/ali ekološke. Podatke o hranilni vrednosti lokalnih in alternativnih krmnih virov uporabnih za prehrano prašičev, ki so bili zbrani v predhodnih raziskavah želimo dopolniti z analizo dodatnih krmnih virov iz lokalnega okolja.

V kolikor v krmni obrok za prehrano prašičev vključujete domače oziroma alternativne krmne vire vas vabijo, da jih pošljete. Kontakt 01 28 05 262; nina.batorek@kis.si ali meta.candek-potokar@kis.si. Zbrane vzorce bodo brezplačno analizirali in, če boste želeli, s pomočjo analitskih vrednosti sestavili krmne obroke za krmljenje pitancev na vaši kmetiji. Več o projektu.

Deli z drugimi