Zaključki posveta Demonstracijske kmetije v Sloveniji


  • Datum objave 28.07.2022

Zaključki posveta Demonstracijske kmetije v Sloveniji

  • Datum objave 28.07.2022

Slika: Uvodni del posveta.

 

Na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani je  v sredo, 1. junija 2022 potekal posvet Demonstracijske kmetije v Sloveniji. Namen posveta je bil opredelitev dosedanjih izkušenj, potreb in izzivov pri izvajanju demonstracijskih aktivnosti na kmetijah v Sloveniji ter podpor njihovemu izvajanju v okviru Strateškega načrta SKP 2023–2027 za Slovenijo. Posvet je potekal v okviru CRP Prenos znanja (V4-2020).

V prvem delu srečanja so predstavniki različnih organizacij, ki delujejo na področju prenosa znanja, predstavili izkušnje, dobre prakse in izzive, povezane z izvajanjem različnih demonstracijskih aktivnosti v Sloveniji.

Uvodnem delu je sledila razprava v okviru treh delavnic, ki so naslavljale različne pristope k načrtovanju demonstracijskih aktivnosti v Sloveniji. Prva se je osredotočila na vpeljevanje in izvajanje demonstracijskih aktivnosti v slovenskem kmetijstvu. V razpravi so udeleženci izpostavili, da so demonstracijske aktivnosti zgolj ena od možnih metod prenosa znanja, ki je lahko uspešna predvsem pri predstavitvi novih tehnologij in pristopov v kmetijski proizvodnji ter pri predstavitvi vsebin, kjer želimo pospešiti doseganje ciljev (npr. doseganje okoljskih in naravovarstvenih ciljev) in lahko to najbolj nazorno prikažemo s predstavitvijo dobrih praks. Kot možne izvajalce demonstracijskih aktivnosti so prepoznali predvsem svetovalno službo in raziskovalne institucije, ki lahko pri izvedbi sodelujejo z demonstracijskimi kmetijami. Kot samostojnega izvajalca demonstracijskih aktivnosti pa so opredelili tudi mojstrske kmetije, ki bi lahko v bodoče predstavljale pomemben člen v slovenskem AKIS. Priprava priporočil za vzpostavitev in delovanje mreže slednjih je bila predmet razprave druge delavnice. Udeleženci so razpravljali predvsem o možnih opredelitvah mojstrskih kmetij, njihovem sistemu certificiranja, usposabljanja in financiranja.

V okviru tretje delavnice je potekalo oblikovanje priporočil k oblikovanju intervencije Razvojna partnerstva raziskovalnih institucij, ki je predvidena v okviru Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027. Priporočila so težila k oblikovanju trajnostih, celostnih, jasno in vsebinsko zaključenih partnerstev, katerih pomemben člen bi predstavljale perspektivne slovenske kmetije. Za uspešno vzpostavitev in delovanje teh partnerstev bi bila dobrodošla vzpostavitev pisarn za prenos znanja znotraj posameznih partnerstev, ki bi intenzivno sodelovale z drugimi akterji AKIS, ter zagotavljanje podpor za infrastrukturno prenovo in nadgradnjo obstoječih razvojnih centrov.

Vabimo vas, da si več o zaključkih posveta in posameznih delavnicah preberete v zaključnem poročilu posveta Demonstracijske aktivnosti v Sloveniji.

Za več informacij, se prosim obrnite na: ana.novak@bf.uni-lj.si

 

Dokumenti: Poročilo posveta Demonstracijske kmetije v Sloveniji

 

Ciljni raziskovalni projekt »Pristopi in vrednotenje uspešnosti prenosa znanja na področju varstva okolja in narave v kmetijstvu« (V4-2020) financirata Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Agencija za Raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

 

Deli z drugimi