Strokovno usposabljanje v Nemčiji za optimiranje krmnih obrokov rejnih živali


  • Datum objave 14.10.2021

Slika: Predavanje; avtor: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

Strokovno usposabljanje v Nemčiji za optimiranje krmnih obrokov rejnih živali

  • Datum objave 14.10.2021

Dne 21. 9. 2021 so se kmetijski svetovalci v odpravili na strokovno usposabljanje v Grub – Nemčija. Institut für Landtechnik und Tierhaltung je bavarski državni raziskovalni center za kmetijstvo (LfL). Uporabljene raziskave LfL zajemajo praktična vprašanja in ponujajo različne rešitve za kmetijska podjetja. V Grubu raziskujejo, razvijajo, preizkušajo in ocenjujejo nove tehnologije tako v rastlinski proizvodnji kot živinoreji. Ukvarjajo se tudi s tehnologijami povezanimi z zaščito okolja. Najpomembnejši cilj je uskladiti zahteve zaščite živali in okolja, ekonomike in delovne gospodarnosti.

Glavne naloge inštituta so prenos znanja v prakso. Namen usposabljanja v Grubu je bil nadgraditi že pridobljeno znanje glede uporabe programa Zifo Win 2, ki je bil v Sloveniji prepoznan kot primeren program za optimiranje krmnih obrokov rejnih živali. Prvi dan usposabljanja sta predavatelja ga. Petra Rauch in g. Martin Schafer najprej namenila nekaj uvodnih besed in tehničnih navodil, v nadaljevanju pa so sledile predstavitve različnih pristopov optimiranja tako dnevnih obrokov kot faznih sistemom krmljenja odstavljenih telet.

Drugi dan usposabljanja je bil namenjen optimiranju dnevnih obrokov za krave molznice z različnim pristopom (posamezna krma ali TMR), dnevnimi obroki za goveje pitance s poudarkom na faznem krmljenju. Sledil je voden ogled hlevov za krave molznice, goveje pitance in ovce s predstavitvijo aktualnih poskusov, ki jih izvajajo v sklopu različnih projektov in v zadnjem delu še izračunavanje dnevnih obrokov za prašiče pitance in plemenske svinje z različnimi pristopi (posamezna krma z dokrmljevanjem in fazno pitanje prašičev).

Zadnji dan usposabljanja je bil namenjen optimiranju dnevnih obrokov za ovce in koze ter predstavitvi rezultatov trenutnih raziskav na področju prehrane in dobrobiti govedoreje in prašičereje, ki jih izvajajo v okviru različnih projektov. Poudarek je bil na optimalni oskrbi goveda in prašičev s hranilnimi snovmi in metodami zmanjševanja onesnaževanja okolja z dušikom in fosforjem.

Izvedbo strokovne ekskurzije je sofinancirala Mreža za podeželje (tehnična pomoč Programa razvoja podeželja 2014-2020).

Zapisala: Alberta Zorko, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

 

 

Želite biti obveščeni o novostih? Naročite se na e-novice! 

Deli z drugimi