Prvo srečanje Slovenske skupnosti prakse pri projektu SafeHabitus


  • Datum objave 15.12.2023

Avtor: Marko Zaplatil, ZRC SAZU

Prvo srečanje Slovenske skupnosti prakse pri projektu SafeHabitus

  • Datum objave 15.12.2023

Projekt SafeHabitus poteka od januarja 2023 do decembra 2026 in je financiran v okviru programa Obzorje. V projekt je vključenih 20 partnerjev, ki želijo okrepiti znanje o zdravju in varnosti na kmetijah z izboljšanimi pristopi ter podpreti prehod Evropske Unije na družbeno trajnost v kmetijstvu. Slovenski partner v projektu je Znanstvenoraziskovalni center Slovenske znanosti in umetnosti.

Kmetje se pogosto soočajo s tveganji, povezanimi s proizvodnjo, spreminjajočimi se razmerami na trgu, podnebnimi spremembami in izrednimi vremenskimi dogodki. Poleg tega so izpostavljenim številnim tveganjem za zdravje in varnost pri delu. Statistični podatki kažejo, da je kmetovanje med najnevarnejšimi poklici v Evropi. Najnovejše študije o obvladovanju tveganj na kmetijah so pokazale, da je največje tveganje za kmetijo ta, da ključna oseba na kmetiji postane nezmožna za delo. Za izboljšanje zdravja in varnosti pri delu na kmetijah je potrebno ukrepanje številnih deležnikov s skupnim ciljem opolnomočenja in podpore kmetov in ostalih kmetijskih delavcev pri spreminjanju nevarnih praks ter sprejemanju novih varnejših in bolj zdravih načinov dela.

Z namenom mreženja, učenja in izboljšanja zdravja in varnosti pri delu na kmetijah so se v 11 partnerskih državah oblikovale skupnosti prakse. Te povezujejo kmete in njihove organizacije, kmetijske in druge svetovalce, predstavnike ministrstev, raziskovalce in drugo zainteresirano javnost. Spodbujanje zdravja in varnosti na kmetijah je namreč povezano s spreminjanjem običajnih praks in profesionalne delovne kulture ob sodelovanju, usklajevanju in podpori različnih deležnikov, povezanih s kmetijstvom. Člani skupnosti prakse se bodo v naslednjih treh letih redno srečevali in identificirali najbolj pereče probleme na področju zdravja in varstva pri delu na kmetijah v posameznih državah, potrebe različnih akterjev, povezanih s kmetijstvom, ter v dialogu z odločevalci predlagali inovativne rešitve za izboljšanje obstoječih praks.

Na prvem srečanju, 7. 12. 2023, so se člani Slovenske skupnosti prakse spoznali in povezali v sproščenem vzdušju. Po predstavitvi projekta SafeHabitus in modela skupnosti prakse je sledila vodena razprava o težavah in potrebah slovenskih kmetov in drugih delavcev na kmetijah na področju zdravja in varnosti pri delu. Člani Slovenske skupnosti prakse so razpravljali o statističnih podatkih nesreč in poklicnih obolenj kmetov, socialnem, zdravstvenem in pokojninskem varstvu članov kmečke družine, statusu kmeta in pomanjkanju delovne sile na kmetijah, socializaciji v kmetijski poklic in varnostni kulturi na kmetijah, ravnovesju med poklicnim in zasebnim življenjem kmetov ter pomenu urejenih odnosov med družinskimi člani in o varnosti in zdravju ozaveščenega posameznika. Člani Slovenske skupnosti prakse se bodo naslednjič srečali januarja naslednje leto, v vmesnem času pa si bodo izmenjali raziskovalna poročila, članke in drugo gradivo.

Če bi želeli izvedeti več o projektu, Slovenski skupnosti prakse in možnostih za aktivno sodelovanje, prosimo, kontaktirajte dr. Majdo Černič Istenič, vodjo projekta pri ZRC SAZU, na elektronski naslov majda.cernic-istenic@zrc-sazu.si.

Več informacij o projektu v angleškem jeziku je na voljo na spletni strani projekta.

 

Avtorici besedila: dr. Majda Černič Istenič in Mateja Slovenc Grasselli

Deli z drugimi