Sprememba ukrepa VTR tudi uradno potrjena za izvajanje v letu 2022


  • Datum objave 11.03.2022

Sprememba ukrepa VTR tudi uradno potrjena za izvajanje v letu 2022

  • Datum objave 11.03.2022

Izvajanje prilagojene kmetijske praske, ki je predpisana v okviru ukrepa VTR pomaga ohranjati kosca (Crex crex).

Foto: Teo Hrvoje Oršanič

 

Februarja 2022 je bil z 11. spremembo Programa razvoja podeželja 2014–2020 (PRP 2014–2020) tudi uradno potrjen predlog dvostopenjskega ukrepa za varstvo vlažnih ekstenzivnih travnikov (s kratico: VTR), ki se bo začel izvajati z letošnjim letom 2022.

Nov ukrep je bil oblikovan leta 2020 v okviru EIP projekta Preizkus dvostopenjskega izvajanja ukrepa VTR, sofinanciranega s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. V enoletnem projektu so partnerji z različnih področij iskali rešitve, kako še bolje pristopiti k ohranjanju ptice kosca (Crex crex) ter drugih travniških vrst ptic. Oblikovali so ukrep, ki je naravovarstveno ustrezen, vsebinsko pa so ga pozdravili tudi kmetje, kar je pripravljavcem dalo potrditev, da bodo ukrep še lažje in uspešnejše izvajali.

Glavna novost ukrepa je, da je datum prve možne rabe odvisen od prisotnosti kosca v tekočem letu – na površinah, kjer je kosec prisoten, je košnja pozna (po 1. 8.). Na površinah, kjer kosca ni, je košnja dovoljena od 10. 7. dalje. Kmete vsako leto vpisa v ukrep o datumu košnje obvesti Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Nov ukrep se izvaja tudi kot delno rezultatski ukrep. Kmetje, ki uspešno izvajajo ukrep in ohranjajo ekstenzivne travnike, ki so življenjski prostor kosca in drugih travniških ptic, lahko poleg plačila za upravljavski del prejmejo še plačilo za pozitiven rezultat. Pozitiven rezultat dosežejo, v kolikor je v tekočem letu na njihovih površinah prisoten gnezdilni ali prehranjevalni habitat kosca.

Vse kmete, ki že izvajajo ukrep, vljudno vabimo k podaljšanju vpisa za leto 2022, prav tako pa k vpisu vzpodbujamo tudi vse tiste, ki so na območjih potencialnega vpisa, a v ukrep še niso vpisani. Kmetje se lahko z morebitnimi vprašanji glede izvajanja ukrepa obrnejo na kmetijsko svetovalno službo.

 

Dodatne informacije:

Več informacij o ukrepu VTR

Osnovne informacije o projektu

 

Gradivo:

Zloženka OHRANIMO PTICE VLAŽNIH TRAVNIKOV HABITATI PTIC VLAŽNIH EKSTENZIVNIH TRAVNIKOV

Predlog dvostopenjskega ukrepa VTR

predstavitev z zaključne konference

predstavitveni plakat z dogodka EIP 2021

DVOSTOPENJSKI UKREP HABITATI PTIC VLAŽNIH EKSTENZIVNIH TRAVNIKOV: Izboljšana operacija za kosca prinaša dodatna plačila ali zgodnejšo 1. košnjo – NOVOSTI V LETU 2022

Deli z drugimi