Prijava v vseevropsko bazo organizacij in kmetijskih svetovalcev


  • Datum objave 08.12.2022

Kmetijski svetovalci na terenu v okviru CECRA usposabljanja, avtor KGZS

Prijava v vseevropsko bazo organizacij in kmetijskih svetovalcev

  • Datum objave 08.12.2022

V okviru projekta I2connect (Obzorje Evropa) je bila ustvarjena vseevropska podatkovna baza svetovalnih služb. To je imenik organizacij s področja svetovanja in posameznih akterjev (kmetijskih svetovalcev, raziskovalcev), ki zagotavljajo storitve znanja akterjem v kmetijstvu, gozdarstvu, vrtnarstvu in sorodnih področjih vzdolž agroživilske vrednostne verige ter drugim povezanim akterjem na podeželju.

Vabljeni vsi, ki se ukvarjate s svetovanjem – tako javni kot zasebni svetovalci kot raziskovalne organizacije, ki nudite svetovanja in ste del AKIS-a (Sistem prenosa znanj in inovacij v kmetijstvu) v Republiki Sloveniji, da se v podatkovno bazo registrirate.

Preko te podatkovne baze bo možno iskanje svetovalcev ali svetovalnih organizacij v EU in navezava kontaktov tudi z namenom iskanja nasvetov za vaše izzive, zlasti na področju inovacij.

Pomembno je povezovanje svetovalcev za spodbujanje interaktivnih inovacij v kmetijstvu in gozdarstvu. Cilj projekta I2connect je spodbujanje kompetenc svetovalcev, ki bodo podpirali in omogočali interaktivne inovacijske procese. Strategija projekta I2connect, je uporaba obstoječih mrež svetovalcev za ustvarjanje širše mreže in zagona sprememb, ki omogoča podporo inovacijam. Ta vir več kot 40.000 svetovalcev je ključnega pomena za podporo kmetijstvu in gozdarstvu na terenu in nanj je treba vplivati tako, da podpremo inovacije s poudarkom na evropskem partnerstvu za inovacije v kmetijstvu EIP-AGRI (The agricultural European Innovation Partnership)

Registracija

 

 

Ključna beseda: kmetijski svetovalci

Deli z drugimi