Posodobljene enotne evidence – november 2023


  • Datum objave 30.11.2023

Avtorica: M. M. Pipan

Posodobljene enotne evidence – november 2023

  • Datum objave 30.11.2023

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes, 30. novembra 2023, objavilo posodobljene enotne evidence o delovnih opravilih za posamezne intervencije Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027.

Spremembe obrazca za spremljanje napredka pri operaciji PS_DROB, ki se izvaja v okviru intervencije KOPOP – Podnebne spremembe (KOPOP_PS), vključujejo poenostavitve pri spremljanju posameznih parametrov. Pri prireji mleka se črta spremljanje izločanja dušika na kg prirejenega mleka. Temu ustrezno se spremenita tudi program za ovce in program za koze.
Spremembe so vključene v enotne evidence o delovnih opravilih (verzija 2.4) v Word in Excel formatu.


Enotne evidence o delovnih opravilih za posamezne intervencije Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 – RAZDELEK A
Deli z drugimi