Nov projekt o razvoju gospodarjenja z ogljikom v kmetijstvu v Srednji Evropi


  • Datum objave 18.04.2023

Avtor: Kmetijski inštitut Slovenije

Nov projekt o razvoju gospodarjenja z ogljikom v kmetijstvu v Srednji Evropi

  • Datum objave 18.04.2023

Kmetijski inštitut Slovenije skupaj z desetimi mednarodnimi partnerji z uvodnim srečanjem na Bledu začenja triletni projekt sheme Interreg Srednja Evropa z naslovom Razvoj gospodarjenja z ogljikom v kmetijstvu v Srednji Evropi (Carbon Farming CE). Projektne dejavnosti bodo podprte s proračunom iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 1,8 milijona evrov. Kot priključena partnerja na projektu sodelujeta tudi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije.

Projekt Carbon Farming CE bo razvijal rešitve, kako v kmetijstvu uvesti načine za zajemanje ogljikovega dioksida (CO2) iz zraka in njegovo uporabo v obliki organskega ogljika v tleh (ang. soil organic carbon, SOC). Z ustreznimi postopki se lahko namreč v tleh zadrži več ogljika, kot se ga sprosti nazaj v ozračje, kar pomembno prispeva k zmanjšanju izpusta ogljika v zrak. Hkrati se ohranja in obnavlja zdravje tal, s tem se pa poveča pridelava hrane, ohranja biotska raznovrstnost in razvija odpornost kmetijskih rastlin.

S projektom želijo kmetijskemu sektorju povečati vlogo pri zmanjševanju toplogrednih plinov, kar bo prispevalo k podnebni nevtralnosti v Srednji Evropi. Koncept t. i. ogljičnega kmetovanja je še nov, zato je potrebno tehnike, poslovne modele in strategije šele oblikovati in preizkusiti. V sklopu projekta Carbon Farming CE bo izpeljanih 7 pilotnih aktivnosti, oblikovana strategija razvoja ogljičnega kmetovanja, akcijski načrt ter pripravljene predloge za zakonodajalce. Sodelovanje v srednjeevropskem prostoru je ključnega pomena, zato projekt vključuje 11 partnerjev iz 9 srednjeevropskih držav in 9 regij, ki so povezani in motivirani uvesti gospodarjenje z ogljikom kot pomembno novo rešitev za izzive v kmetijstvu in okolju.

 

Prispevek je pripravila Špela Kodre, s Kmetijskega inštituta Slovenije.

Predstavitev projekta v učilnici

Avtor: Kmetijski inštitut Slovenije

Deli z drugimi