Na voljo brošure za posamezne sheme SOPO


  • Datum objave 16.04.2024

Na voljo brošure za posamezne sheme SOPO

  • Datum objave 16.04.2024

Avtor: MKGP.

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v tiskani in spletni verziji izdalo tri brošure, ki opisujejo posamezne sheme v okviru intervencije Sheme za podnebje in okolje (t.i. SOPO), ki se izvaja v okviru neposrednih plačil.

V obsežnejši brošuri so opisane posamezne sheme intervencije Sheme za podnebje in okolje (t. i. SOPO). Opisan je namen posamezne sheme, zahteve za izvajanje kot tudi znesek podpore in opozorila na podlagi izkušenj izvajanja sheme v preteklem letu. Z vpisom v posamezno shemo SOPO nosilec KMG s kmetijskimi zemljišči gospodari na način, ki zmanjšuje vplive kmetovanja na okolje ter prispeva k blaženju in prilagajanju podnebnim spremembam, hkrati pa prejme podporo za nastale stroške in izgubo dohodka. Ker je intervencija SOPO del neposrednih plačil, zanjo veljajo splošni pogoji za neposredna plačila, to je izpolnjevanje vstopnega praga na ravni kmetije, ki znaša 1 ha, izpolnjevanje definicije aktivnega kmeta in izvajanje kmetijske dejavnosti. V brošuri nista predstavljeni shemi INP 8.08 Zaplate neposajenih tal za poljskega škrjanca in INP 8.09 Varstvo gnezd pribe, ker se izvajata le na določenih območjih Slovenije. Za omenjeni shemi sta izdani ločeni zgibanki.

Za več informacij se obrnite na kmetijske svetovalce, ki delujejo v okviru Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Sheme za podnebje in okolje – SOPO (brošura)

Varstvo gnezd pribe (zgibanka)

Shema Neposejana tla za poljskega škrjanca (zgibanka)

 

Dodatno:

Povezava do evidenc za shemo SOPO
Povezava do intervencij v okviru sheme SOPO

Deli z drugimi