Gradiva z rednih usposabljanj za leto 2021 za dobrobit živali in KOPOP


  • Datum objave 16.12.2021

Redno usposabljanje KOPOP 2021; Fotografija: zajem zaslona

Gradiva z rednih usposabljanj za leto 2021 za dobrobit živali in KOPOP

  • Datum objave 16.12.2021

Na voljo so strokovna gradiva za namen izvedbe rednih usposabljanj za leto 2021:

Vsak, ki se je vključil v ukrep DŽ ali KOPOP iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije, se mora vsako leto trajanja obveznosti za ta ukrep udeležiti brezplačnega rednega štiriurnega usposabljanja. V letošnjem letu so gradiva pripravili in usposabljanja izvedli kmetijsko gozdarski zavodi.

Namen usposabljanja je, da se udeleženci seznanijo s strokovnimi vsebinami ter na ta način s pridobljenim znanjem in informacijami lažje in z manj napakami izvajajo ukrep DŽ oz. KOPOP.

Na voljo so tudi video posnetki s predavanj.

Deli z drugimi