Gradiva s področja senzoričnih ocen izdelkov


  • Datum objave 02.02.2023

Priprava in okušanje hrane, avtor aletia/depositphotos.com

Gradiva s področja senzoričnih ocen izdelkov

  • Datum objave 02.02.2023

Na voljo so gradiva, ki so bila pripravljena v okviru izvedbe javnega naročila št. 430-10/2022, namenjenega podukrepu Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020, demonstracijski projekti – primarna kmetijska proizvodnja, veterina in predelava živil na kmetijah, sklop C – živilska tehnologija. Gradiva je pripravila Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije skupaj s Kmetijsko gozdarskimi zavodi Celje, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto in Ptuj.

Clij in namen izvedbe demonstracijskih projektov v različnih kmetijskih panogah je ponuditi kar največ informacij in novih znanj s področja primarne kmetijske proizvodnje, ohranjanje dobrega počutja živali oz. preprečevanja izgub zaradi slabega počutja rejnih živali. Z znanjem, pridobljenim na teh demonstracijah bodo kmetijska gospodarstva lažje ali učinkoviteje prispevala k izboljšani gospodarski kot tudi okoljevarstveni učinkovitosti.

Senzorična ocena mlevskih izdelkov

Senzorična ocena mlečnih izdelkov

Senzorična ocena mesnih izdelkov

Senzorična ocena sadnih in zelenjavnih izdelkov

 

 

Ključne besede: živilska tehnologija, mlečni izdelki, mlevski izdelki, sadje, zelenjava, senzorična ocena

Deli z drugimi