Evropska delavnica o krepitvi prehranske varnosti v spremenjenih podnebnih razmerah


  • Datum objave 17.04.2023

Avtor: Evropska komisija

Evropska delavnica o krepitvi prehranske varnosti v spremenjenih podnebnih razmerah

  • Datum objave 17.04.2023

V marcu je v italijanski Bologni potekala dvodnevna delavnica z naslovom „Krepitev prehranske varnosti v spreminjajočih se podnebnih razmerah s poudarkom na prilagajanje na kmetijah“ (EU CAP Network workshop: ‘Enhancing food security under changing weather patterns: farm adaptation’), ki jo je organizirala Evropska komisija. Na njej je sodelovalo okoli 80 udeležencev različnih strokovnih profilov in poklicev (kmetje, raziskovalci, svetovalci) iz skoraj vseh držav članic EU.

V uvodnem delu delavnice so predstavniki Evropske komisije predstavili spremenjene klimatske razmere in njihov vpliv na kmetijstvo EU. Sledile so delavnice po skupinah, kjer smo vsi udeleženci aktivno sodelovali. Poudarek je bil na klimatskih spremembah, ki v različnih državah različno vplivajo na kmetijstvo.

V drugem delu so bili podani predlogi vsebin bodočih projektov, na podlagi katerih so se oblikovale interesne skupine, ki so izrazili pripravljenost za sodelovanje v bodočih EU projektih. Del delavnice je bil tudi ogled dveh kmetij v regiji, ki sta se na svoj način prilagodili klimatskim spremembam in pomanjkanju vode. Ena kmetija na svojih kmetijskih zemljiščih izvaja prakse ohranitvenega kmetijstva, druga pa izvaja sicer dokaj redko površinsko oziroma t.i. »poplavno namakanje«, s katerim tudi v sušnih obdobjih omogočajo dober pridelek krme za krave molznice, katerih mleko je namenjeno proizvodnji parmezana.

Omejitve, s katerimi se srečujejo evropski kmetje pri svojem delu, so v državah članicah dokaj podobne: obširni in omejujoči birokratski postopki, zapletena zakonodaja in grožnja novih omejitev glede uporabe sredstev za varstvo rastlin in kmetovanja na varovanih območjih.

Pri vseh udeležencih delavnice je bila opazna zagnanost in predanost ter iskreno hotenje po spremembah, ki bi omogočile prilagoditev kmetijske pridelave na spremenjene podnebne vzorce, obenem pa tudi velika želja po mreženju, širjenju poznanstev ter vzpostavljanju bodočega sodelovanja pri EU projektih.

Delavnica je pomenila dragoceno izkušnjo v spoznavanju posameznikov in načina dela po državah članicah, možnost za izpopolnjevanje in rabo angleškega jezika in predvsem obilo priložnosti in izzivov za nadaljnje projektno delo, zato udeležbo na takšnih srečanjih toplo priporočam vsem, ki jih zanima mednarodno sodelovanje in imajo željo po mreženju in spoznavanju sorodno mislečih ljudi.

Evropska mreža za skupno kmetijsko politiko je za delavnico pripravila tudi spletno stran, kjer so pod zavihkom “Presentations,” na voljo predstavitve z dogodka.

 

Prispevek je pripravil Marko Černe. svetovalec s Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj, ki se je delavnice tudi udeležil.

Shema pristopov naslavljanja prilagajanja na podnebne spremembe v kmetijstvu.

Shema pristopov naslavljanja prilagajanja na podnebne spremembe v kmetijstvu.  Avtor: Evropska komisija

Evropska delavnica o krepitvi prehranske varnosti v spremenjenih podnebnih razmerah

Avtor: Evropska komisija

Deli z drugimi