Dogodek EIP 2022


  • Datum objave 02.12.2022

Okrogla miza: Izkušnje z izvajanjem EIP v 2014-2020 in pogled naprej, avtor MKGP

Dogodek EIP 2022

  • Datum objave 02.12.2022

Dogodek Evropskega partnerstva za inovacije – EIP 2022 je potekal skupaj s posvetom Javne službe kmetijskega svetovanja, ki deluje pod okriljem Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Termin: 29. 11. 2022, izvedba: hibridni posvet

Posnetek celotnega dneva: You Tube

PROGRAM IN GRADIVA Z EIP DOGODKA 29. 11. 2022:

Uvodni pozdrav udeležencem, Maša Žagar, generalna direktorica Direktorata za kmetijstvo, MKGP

Predstavitev projektov EIP

Trajnostno varstvo rastlin z uvajanjem UV osvetljevanja / Alenka Berložnik, Slokva, so. p. (PPT, video)

Izboljšanje naravovarstvenih učinkov kmetijskih pridelovalnih sistemov v Sloveniji (akronim: EIP KROTA) / Valerija Petrinec, E-Zavod (PPT, video)

Kmetovanje za ohranjanje vrstno pestrih travišč s prenosom znanja na kmeta / Nika Debeljak, Zavod republike Slovenije za varstvo narave (PPT, video)

Pospešeno okopavanje zelenjave / Boštjan Kristan, KGZS – Zavod MB (PPT, video)

POMoč OPraševalcem v intenzivni kmetijski krajini za podporo biodiverziteti (POMOP) / doc. dr. Danilo Bevk, Nacionalni inštitut za biologijo (PPT, video).

Oblikovanje trajnostnih kmetijskih praks na priobalnih pasovih površinskih voda / Diana Bogovič, Geodetski zavod Celje d. o. o. (PPT, video).

Prilagoditev pridelave poljščin na klimatske spremembe in varovanje tal / Marko Černe, KGZS – Zavod PT (PPT, video).

Prispevek kmetij k blaženju in prilagajanju na podnebne spremembe prek koncepta ekosistemskih storitev / Katarina Mulec, Stritih d. o. o. (PPT).

Integracija dosevkov za ozelenitev tal v njivski kolobar – možnosti nadomeščanja dušika iz mineralnih gnojil pri gnojenju naslednje poljščine / doc. dr. Anastazija Gselman, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (PPT, video).

Podporni organizmi za zagotavljanje vrstne pestrosti, varovanje naravnih virov, izboljšanje potenciala kmetijskih zemljišč in prilagajanje na podnebne spremembe / Anja Rupčić in Gregor Češarek, 2DOM d. o. o., so. p., in Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna (PPT, video).

DiAgTech4Climate – Soočanje s podnebnimi spremembami v kmetijstvu ob podpori digitalnih tehnologij / Alenka Berložnik, Slokva, so. p. (PPT, video)

 

Popoldanski strokovni del

Predstavitev vzpostavitve in delovanja Portala znanja Mreže za podeželje / Matej Štepec, Mreža za podeželje, MKGP (PPT, video)

Predstavitev delovanja inovacijskega posredništva / Anton Jagodic, KGZS s sodelavci JSKS (PPT, video).

Uporaba in razširjanje rezultatov projekta EIP – izkušnje svetovalcev / Barbara Trunkelj, KGZS (PPT, video).

 

Okrogla miza z razpravo 

Osrednja tema je bila izkušnje z izvajanjem EIP v 2014-2020 in pogled naprej

Sodelujoči:

  • Andrej Simončič (Kmetijski inštitut Slovenije),
  • Maša Žagar (MKGP),
  • Anton Jagodic (KGZS),
  • Darja Zadnik (Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica),
  • Janez Srnko (Kmetija Srnko) in
  • Matjaž Frešer (Vina Frešer)

Video okrogle mize: Vimeo

Novica z dogodka

Deli z drugimi