Demonstracijski projekt – primarna kmetijska proizvodnja, veterina in predelava živil na kmetijah – Sklop B: veterinarstvo


  • Datum objave 02.12.2022

Demonstracijski projekt – primarna kmetijska proizvodnja, veterina in predelava živil na kmetijah – Sklop B: veterinarstvo

  • Datum objave 02.12.2022

VA PRESKA d.o.o. skupaj s Kmetijsko gozdarskim zavodom Ljubljana, Veterinarsko fakulteto in Cvenkel veterino d.o.o., vabijo, da se udeležite brezplačnih demonstracijskih projektov, ki so namenjeni praktičnemu prikazu uporabe tehnologij, postopkov, praks …

Cilj izvedbe demonstracijskih projektov s področja primarne kmetijske proizvodnje, veterinarstva in predelave živil je ciljnim skupinam s pomočjo pridobljenih novih znanj omogočiti izboljšanje ekonomske uspešnosti kmetij.

Upravičenci do udeležbe na posameznem prikazu/delavnici so:

  • fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v RKG kot nosilci kmetijskih gospodarstev, namestniki nosilcev kmetijskih gospodarstev ali člani kmetije;
  • zaposleni pri pravnih ali fizičnih osebah, ki so registrirane za kmetijsko dejavnost;
  • zaposleni pri pravnih ali fizičnih osebah, ki so registrirane za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov.

Demonstracijski prikazi bodo potekali v živo, s praktičnim in teoretičnim delom. Usposabljanja bodo potekala med decembrom 2022 in februarjem 2023. Trajanje usposabljanja je 8 ur.

Vsebine prikazov:

  1. Pravilno ravnanje in tehnika striženja ovc ter nega parkljev pri drobnici (6 prikazov)
  2. Prikaz obrezovanja parkljev pri govedu – pomen zdravja parkljev za proizvodne krave in izvajanje pravilne korekcije parkljev (6 prikazov)

Več informacij (terminski načrt, gradiva, vabila …)

Deli z drugimi