Odobreno prvo mikroposojilo


  • Datum objave 10.11.2023

Kmetija v Logarski dolini, avtor: Depositphotos.com/StreetFlash

Odobreno prvo mikroposojilo

  • Datum objave 10.11.2023

Slovenski regionalno razvojni sklad je kot upravljavec finančnih instrumentov v kmetijstvu včeraj 9.11.2023 odobril prvo (brezobrestno) mikroposojilo. Glede na to, da je SRRS pričel sprejemati vloge 30.10.2023, je to še dokaz več, da elektronska vloga za mikroposojilo ni administrativno prezahtevna, da jo lahko upravičenec (majhna kmetija ali mlad kmet ) izpolni tudi sam in da se vloge obravnavajo tekoče (tedenska odpiranja vlog).

Vse to so bile tudi naše skupne zaveze – da bodo povratna sredstva upravičencem na voljo hitro, administrativno kolikor je možno manj zahtevno, in za projekte, namenjene obnovi, rasti in razvoju kmetijske dejavnosti.

Majhne kmetije in mladi kmeti, ki načrtujete vlaganja v osnovna ali obratna sredstva – preverite pogoje za pridobitev mikroposojila https://www.srrs.si/javni-razpisi/agro-fi-mikro/. Razpis je odprt do porabe sredstev oz. nadlje do 17. 5. 2024!

V obdobju 2023-2027 bo majhnim kmetijam in mladim kmetom na voljo (predvidoma) 9.450.000 € mikroposojil.

Deli z drugimi