Odobreni prvi razvojni posojili mladima kmetoma v okviru finančnega produkta AGRO FI mladi


  • Datum objave 22.03.2024

Odobreni prvi razvojni posojili mladima kmetoma v okviru finančnega produkta AGRO FI mladi

  • Datum objave 22.03.2024

Slovenski regionalno razvojni sklad (SRRS) je kot upravljavec finančnih instrumentov (FI) v kmetijstvu za obdobje 2023–2027 14. marca 2024 odobril prvi dve vlogi po finančnem produktu AGRO FI MLADI, ki sta bili oddani konec februarja 2024. V okviru odobritev je bila za trajnostni projekt dodeljena tudi prva pravica do kapitalskega znižanja.

Z razvojnim posojilom v višini 335.000 €, z ročnostjo 10 let, brez moratorija in z obrestno mero 1 % fiksno letno bo mladi kmet lažje realiziral projekt nakupa traktorja z navigacijo za namen preciznega gnojenja in škropljenja, kombajnov za zrnje in prikolice za pretovor v višini 729.356,02 €. Cilja projekta sta znižanje stroškov za kmetijsko dejavnost in povečanje površin kmetijski zemljišč s kmetijsko- okoljskimi ukrepi. V okviru razvojnega posojila je mladi kmet pridobil državno pomoč v višini 65.271,35 € bruto ekvivalenta nepovratnih sredstev, in sicer: iz naslova znižanih zahtev po zavarovanju, v obliki portfeljske garancije 2.830,65 €, v obliki subvencije obrestne mere 7.371,50 € in v obliki ugodnega posojila 55.069,20 €.

Pri trajnostnem projektu z nazivom “Nakup cistrene za gnojevko z dodatno centrifugalno črpalko in razdelilnimi vlečnimi cevmi”  v vrednosti 80.388,24 €, pa je mladi kmet pridobil razvojno posojilo v vrednosti 43.791 €, z ročnostjo 7 let, brez moratorija in s fiksno obrestno mero 0,5 % letno. V okviru razvojnega posojila je dodeljena državno pomoč v višini 11.031,94 € bruto ekvivalenta nepovratnih sredstev, in sicer: iz naslova znižanih zahtev po zavarovanju, v obliki portfeljske garancije 274,19 €, v obliki subvencije obrestne mere 1.428,09 € in v obliki kapitalskega znižanja 3.294,60 €. Cilja projekta sta ohranjanje kmetijskih zemljišč v uporabi in znižanje emisij toplogrednih plinov pri kmetijski proizvodnji.

SRRS je odločbi o odobritvi razvojnega posojila upravičencema izdal v največ 7 dneh od popolne vloge.

Do konca februarja 2024 je bilo v okviru finančnega produkta AFRO FI mikro odobrenih 37 mikroposojil v vrednosti 838.516 evrov, od tega 8 majhnim kmetijam in 29 mladim kmetom.

MKGP je SRRS februarja 2024 nakazal drugo tranšo v višini 5 milijonov evrov za izvajanje FI kmetijstvu (finančna produkta AGRO FI mikro in AGRO FI mladi).

Z ažurno obravnavo vlog (tedenska odpiranja prispelih vlog na javni razpis) ter aktivnim informiranjem in svetovanjem potencialnim upravičencem, kar izvaja SRRS kot upravljavec FI v kmetijstvu, izpolnjujemo dane zaveze deležnikom v kmetijskem sektorju – da so povratna sredstva majhnim kmetijam in mladim kmetom kot najranljivejšima skupinama pri dostopu do ugodnih povratnih oblik financiranja na voljo hitro, administrativno kolikor je možno manj zahtevno, in za projekte, namenjene obnovi, rasti in razvoju kmetijske dejavnosti.

Deli z drugimi