Od 1. 7. 2024 spet na voljo mikroposojila in razvojna posojila (FI v kmetijstvu)


  • Datum objave 09.07.2024

Avtor: Erix/Depositphotos.com

Od 1. 7. 2024 spet na voljo mikroposojila in razvojna posojila (FI v kmetijstvu)

  • Datum objave 09.07.2024

Slovenski regionalno razvojni sklad je kot upravljavec FI v kmetijstvu 14. 6. 2024 v Uradnem listu št. 49/24 objavil javna razpisa za finančna produkta AGRO FI mikro in AGRO FI mladi.

AGRO FI mikro

Finančni produkt AGRO FI mikro je namenjen majhnim kmetijam in mladim kmetom, ki lahko pridobijo mikroposojilo za nakup in posodobitev kmetijske opreme, gradnjo objektov, nakup živali, kmetijskih zemljišč, obratnih sredstev (semena, gnojila ipd.) ter za uvajanje novih tehnologij. Višina posojila se giblje od 5.000 do 25.000 evrov, z obrestno mero 0 % in rokom vračanja do 5 let. Zavarovanje posojila je z menicami.

Razpisanih je 1.613.517 EUR mikroposojil.

AGRO FI mladi

Finančni produkt AGRO FI mladi je razvojno posojilo s portfeljsko garancijo, subvencijo obrestne mere in kapitalskim znižanjem, ki je namenjeno mladim kmetom za naložbe v osnovna sredstva in za financiranje obratnih sredstev v povezavi s projektom. Prijavijo se lahko mladi kmeti, ki so že  prevzeli ali prevzemajo oziroma ustanavljajo kmetijska gospodarstva, so stari do 40 let in izpolnjujejo razpisne pogoje.  Na javnem razpisu za finančni produkt lahko pridobijo razvojno posojilo od 25.001 do 1.000.000 evrov z nizko obrestno mero (0,5 % za trajnostne projekte, 1 % za ostale projekte) in dobo vračanja do 20 let ter ugodnim zavarovanjem (zavarovanje 20 % višine posojila z obliko, ki je po javnemu razpisu možna, v razmerju 1,2-kratnika posojila) Za doseganje trajnostnih ciljev, ki podpirajo prehod v zeleno, digitalno in podnebno nevtralno kmetijsko gospodarstvo mladega kmeta, je možno pridobiti tudi kapitalsko znižanje (nepovratna sredstva, s katerimi se odpiše del posojila, do največ 5 % upravičenih stroškov projekta brez DDV  oziroma do 10.000 EUR, ob zaključku ročnosti posojila, na način skrajšanja odplačilne dobe projekta).

Razpisanih je 2.050.033,66 EUR razvojnih posojil ter 492.008,07 EUR sredstev za portfeljske garancije in 1.049.101,41 EUR za subvencijo obrestne mere ter kapitalska znižanja do porabe sredstev.

Vlogo za pridobitev mikroposojila ali razvojnega posojila je možno vložiti pri Slovenskem regionalno razvojnem skladu od 1. 7. 2024 do 31. 12. 2024 oz. do porabe sredstev.

Dodatne informacije: Slovenski regionalno razvojni sklad, www.srrs.si, 01/ 836-19-53.

Deli z drugimi