Izdaja odločb javnega razpisa za naložbe namenjene zmanjšanju emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva


  • Datum objave 30.12.2022

avtor: A. Cerar.

Izdaja odločb javnega razpisa za naložbe namenjene zmanjšanju emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva

  • Datum objave 30.12.2022

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavila odločbe za javni razpis Programa razvoja podeželja (PRP) 2014-2020 za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021, namenjeno zmanjšanju emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva.

23. javni razpis za podukrep 4.1- Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021, namenjen naložbam v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva je bil objavljen 24. decembra 2021. Oddaja vlog v elektronski sistem je potekala od 17. januarja 2022 do objave zaprtja javnega razpisa – 3. avgusta 2022.

155 upravičencem (sklop B) so bile izdane odločbe v skupni vrednosti 21,75 milijona evrov.

Za naložbe fizičnih oseb, razen za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij (sklop B), so bila razpisana nepovratna sredstva v višini 16.596.800,00 evrov, ki čemur se je prištel še ostanek sredstev s sklopov A in C, tako je bilo na razpolago 22.806.264,15 evrov.

Na Agencijo je prispelo 178 vlog s katerimi so vlagatelji zaprosili za 25.283.084,24 evra. Izdano je bilo 155 odločb o pravici do sredstev v skupni višini 21.749.250,92 evra, 21 odločb o zavrnitvi, 1 sklep o umiku vloge ter 1 sklep o prekinitvi postopka zaradi rešitve predhodnega vprašanja.

Deli z drugimi