2. 7. 2015 – Javljanje višje sile ali izjemnih okoliščin

V skladu z Uredbo o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2015 (Uradni list RS, št. 13/15 in 30/15), mora upravičenec, ki zaradi višje sile ali izjemnih okoliščin ne more izpolniti zahtev oz. obveznosti v zvezi z zahtevki za Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP), Ekološko kmetovanje (EK), Dobrobit živali (DŽ) in Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD), to pisno sporočiti Agenciji RS kmetijske trge in razvoj podeželja v 15 delovnih dneh od datuma, ko to lahko stori, in priložiti ustrezna dokazila. V vlogi obvezno navedite, za katero operacijo in zahtevo uveljavljate višjo silo in datum, ko je do primera prišlo.

Več o uveljavljanju primerov višje sile si lahko pogledate v Prilogi 1 Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi in drugimi posebnimi omejitvami iz PRP Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020 (Uradni list RS, št: 13/15, 21/15 in 30/15). V tem uvodu pa vas želimo le opozoriti, da je pri obravnavi primerov višje sile prišlo do spremembe tudi na vsebinskem področju, saj je treba skladno s 4. členom Delegirane uredbe Komisije EU št. 640/2014 pri obračunu zahtevka upoštevati sorazmerno znižanje plačila, pri čemer bodo v obračunu upoštevani le stroški, ki so nastali do dneva nastanka primera.

Višjo silo ali izjemne okoliščine je treba javiti na predpisanem obrazcu: PDF, WORD.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi