Letna poročila o napredku v okviru PRP 2007-2013

Države članice posredujejo za vsak program do 30. junija vsako leto Evropski komisiji letno poročilo o napredku. Letno poročilo prikazuje napredek programa glede na opredeljene cilje, finančno izvajanje programa, povzetek aktivnosti sprotnega vrednotenja kot tudi opis ostalih aktivnosti, ko so vezane na izvajanje programa.

  • Letno poročilo o napredku v okviru PRP 2007-2013 za leto 2015 (pdf)
  • Letno poročilo o napredku v okviru PRP 2007-2013 za leto 2014 (pdf)
  • Letno poročilo o napredku v okviru PRP 2007-2013 za leto 2013 (pdf)
  • Letno poročilo o napredku v okviru PRP 2007-2013 za leto 2012 (pdf)
  • Letno poročilo o napredku v okviru PRP 2007-2013 za leto 2011 (pdf)
  • Letno poročilo o napredku v okviru PRP 2007-2013 za leto 2010 (pdf)
  • Letno poročilo o napredku v okviru PRP 2007-2013 za leto 2009 (pdf)
  • Letno poročilo o napredku v okviru PRP 2007-2013 za leto 2008 (pdf)
  • Letno poročilo o napredku v okviru PRP 2007-2013 za leto 2007 (pdf)
close

Prijava na e-novice

Deli z drugimi