Za agromelioracije na kmetijskih zemljiščih po poplavah razpisanih skoraj 5 milijonov evrov


  • Datum objave 15.04.2024

Za agromelioracije na kmetijskih zemljiščih po poplavah razpisanih skoraj 5 milijonov evrov

  • Datum objave 15.04.2024

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v Uradnem listu objavilo 1. javni razpis za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, natančneje za izvedbo agromelioracij na kmetijskih zemljiščih. Razpisanih je skoraj 5 milijonov evrov nepovratnih sredstev. MKGP s tem razpisom krepi aktivnosti na področju odprave posledic po poplavah v letu 2023, izboljšanja lastnosti tal in dostopov na kmetijska zemljišča.

Podpora je namenjena izvedbi agromelioracij na kmetijskih zemljiščih v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča, prav tako so upravičen strošek tudi odvoz naplavin in plavja ter sanacija manjših plazov v skladu z zakonom, ki ureja obnovo, razvoj in zagotavljanje finančnih sredstev.

Upravičenci do podpore iz tega javnega razpisa so lokalne skupnosti in Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS.

Nepovratna sredstva v višini 4.928.677 EUR se zagotavljajo iz podukrepa 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva iz Programa razvoja podeželja RS 2014 – 2020.

Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Do podpore so upravičeni tudi morebitni splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe.

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 6. maja 2024 do vključno 26. julija 2024 do 14. ure.

Informacije o javnem razpisu so dostopne na naslednji povezavi: https://skp.si/aktualno/info-tocke.

 

1. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, OPERACIJA: Izvedba agromelioracij na kmetijskih zemljiščih

 

Deli z drugimi