Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov

.

.

.

Terminski načrt objave javnih razpisov PRP 2014-2020 do konca 2021 (.pdf, dopolnjen februar2021)

 

OKVIRNI TERMINSKI NAČRT OBJAVE JAVNIH RAZPISOV DO KONCA 2021

 

ŠIFRA IN IME UKREPA / PODUKREPA NAMEN JAVNEGA RAZPISA
PREDVIDENA OBJAVA VIR SREDSTEV

M06.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

Dodelitev pomoči za zagon dejavnosti za mlade kmete

januar 2021 PRP 2014–2020
(podaljšanje obdobja
trajanja program)
M04.3 Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih  februar 2021 PRP 2014–2020
(podaljšanje obdobja
trajanja program)
M06.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti  Naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti na podeželju  maj 2021
Instrumenta Evropske unije za okrevanje (EURI) 
M16.4 Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi  Podpora za sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni  maj 2021 
Instrumenta Evropske unije za okrevanje (EURI) 
M07.3 Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo  Naložbe za izgradnjo širokopasovne infrastrukture (v regijah Pomurska, Koroška in Podravska)  maj 2021 PRP 2014–2020
(podaljšanje obdobja
trajanja program) 
M04.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva  Javni razpis za prilagoditev KMG na podnebne spremembe  maj 2021 Instrumenta Evropske unije za okrevanje (EURI) 
M04.3 Izgradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom 

Izgradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom

junij 2021  Instrumenta Evropske unije za okrevanje (EURI) 
M08.6 Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje  gozdnih proizvodov  Naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa  junij 2021 PRP 2014–2020
(podaljšanje obdobja
trajanja program) 
M16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij  Podpora za izvedbo pilotnih projektov in projektov Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti  junij 2021 Instrumenta Evropske unije za okrevanje (EURI) 
M16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam  Podpora za izvedbo pilotnih projektov in projektov Evropskega partnerstva za inovacije na  področju kmetijske produktivnosti in trajnosti  junij 2021 Instrumenta Evropske unije za okrevanje (EURI) 
M04.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva  Javni razpis za naložbe v zbirne centre  julij 2021 Instrumenta Evropske unije za okrevanje (EURI) 
M4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov  Javni razpis za naložbe v zbirne centre julij 2021  Instrumenta Evropske unije za okrevanje (EURI) 
M04.3 Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih  Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih  julij 2021 Instrumenta Evropske unije za okrevanje (EURI) 
M04.3 Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom  Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom  julij 2021  Instrumenta Evropske unije za okrevanje (EURI) 
M08.6 Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov  Naložbe v pred industrijsko predelavo lesa  julij 2021  PRP 2014–2020
(podaljšanje obdobja
trajanja program) 
M04.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva  Javni razpis za naložbe v krožno gospodarstvo  avgust 2021  Instrumenta Evropske unije za okrevanje (EURI) 
M04.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov  Javni razpis za naložbe v krožno gospodarstvo  avgust 2021  Instrumenta
Evropske unije za
okrevanje (EURI) 
M04.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov  7. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj  kmetijskih proizvodov za leto 2021  avgust 2021 

PRP 2014–2020
(podaljšanje obdobja
trajanja program)

 

M16.9 Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti  Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem
o okolju in hrani 
avgust 2021  Instrumenta
Evropske unije za
okrevanje (EURI) 
M04.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva  Javni razpis za naložbe gorskih kmetij  september 2021  PRP 2014–2020
(podaljšanje obdobja
trajanja program) 
M04.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva  Javni razpis za naložbe ekoloških kmetij  september 2021  PRP 2014–2020
(podaljšanje obdobja
trajanja program) 
M04.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva  Javni razpis za zaščito živali na paši pred napadi zveri  september 2021  PRP 2014–2020
(podaljšanje obdobja
trajanja program) 
M04.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali
prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva 
Naložbe v ureditev gozdne infrastrukture z namenom trajnostnega gospodarjenja z
gozdovi 
september 2021  PRP 2014–2020
(podaljšanje obdobja
trajanja program) 
M06.3 Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij  Ohranjanje in razvoj majhnih kmetij  september 2021  PRP 2014–2020
(podaljšanje obdobja
trajanja program) 
M09.1 Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem
sektorju 
Pokritje stroškov ustanovitve in delovanja skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju, ki so bila priznana na podlagi predpisov, ki urejajo priznanje skupin in organizacij proizvajalce  september 2021  PRP 2014–2020
(podaljšanje obdobja
trajanja program) 
M04.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva  Javni razpis za naložbe v hleve, gospodarska poslopja in nakup kmetijske mehanizacije  oktober 2021  PRP 2014–2020
(podaljšanje obdobja
trajanja program) 
M04.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva  Javni razpis za prilagoditev KMG na dobrobit živali  oktober 2021  Instrumenta
Evropske unije za
okrevanje (EURI) 
M03.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti Dodelitev podpore za novo sodelovanje v shemah kakovosti  november 2021  PRP 2014–2020
(podaljšanje obdobja
trajanja program) 

M19.3 Priprava in izvedba aktivnosti sodelovanja lokalnih akcijskih skupin

6. javni razpis – Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja LAS

december 2021

PRP 2014–2020
(podaljšanje obdobja
trajanja program)

 

OPOMBA: Predvidene objave javnih razpisov so zgolj informativne narave in se lahko spreminjajo.

 

Sporočilo za javnost

*   *   *

Želite biti obveščeni o novostih? Naročite se na e-novice! 

 

Deli z drugimi