Šest javnih razpisov za podporo čebelarskim proizvodom


 • Datum objave 18.10.2023

Šest javnih razpisov za podporo čebelarskim proizvodom

 • Datum objave 18.10.2023

Med in čebelarski izdelki, avtor: grafvision/Depostiphotos.com.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča čebelarje in čebelarske organizacije o objavi šestih javnih razpisov za novo čebelarsko obdobje za izvajanje intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027 za Slovenijo. Vloge bo možno vlagati do 31. julija 2024.

V Uradnem listu 106/2023 z dne 13. oktobra 2023 je bilo objavljenih šest javnih razpisov. 

Objavljeni so javni razpisi za izvajanje naslednjih podintervencij:

 • vzdrževanje čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu,
 • sofinanciranje nakupa čebelarske opreme,
 • sofinanciranje obnove tipičnih čebelnjakov,
 • sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za vse čebelarje,
 • sofinanciranje sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne za pridelavo rastlin in
 • sofinanciranje nakupa ali izdelave satnic s certifikatom ali z analiznim izvidom.

Objava razpisov bo prispevala k razvoju čebelarstva in povečanju ekonomičnosti ter konkurenčnosti sektorja čebelarstva. Upravičenci bodo deležni podpore v obliki povračil upravičenih stroškov, ki so dejansko nastali upravičencu ali pa v obliki pavšalnega zneska.

Vloge bo možno vlagati od 1. marca 2024 dalje.

Tem javnim razpisom bosta predvidoma v začetku leta 2024 sledili objavi še dveh razpisov za:

 • podporo čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov in
 • subvencioniranje vzreje čebeljih matic.

Ministrstvo obvešča čebelarje, da sta v teku tudi dve javna naročili, kjer bodo čebelarji upravičeni do usposabljanja v čebelarstvu in do analiz čebeljih pridelkov.

V izvedbi pa je osem javnih naročil, ki so namenjena za izboljšanje stanja v čebelarstvu:

 • izobraževanje s področja zdravstvenega varstva čebel,
 • osnovna odbira in menjave čebeljih matic,
 • kakovost matic,
 • karakterizacija čebeljih pridelkov,
 • iskanje alternativnih paš in karakteristik medu v povezavi s povzročitelji medenja,
 • razvoj in testiranje tehnologij za povečanje ekonomičnosti in trajnosti,
 • testni čebelnjaki za nadzor varoze in obveščanje čebelarje v zvezi z varozo in
 • raziskave na področju apitehničnih ukrepov.

V obdobju od 1. avgusta 2023 do 31. julija 2024 bo tako skupno na razpolago do 1.298.910,00 evrov sredstev za izvajanje intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov.

Povezava na objavljene javne razpise:

Javni razpis za podintervencijo vzdrževanje čebelnjakov in čebeljih družin za prenos znanja v čebelarstvu v programskem letu 2024

Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne za pridelavo rastlin, v programskem letu 2024

Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah v programskem letu 2024

Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu v programskem letu 2024

Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje nakupa čebelarske opreme v programskem letu 2024

Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje obnove tipičnih čebelnjakov v programskem letu 2024

 

Deli z drugimi