Javni razpis za izmenjavo znanja in prenos informacij o dobrobiti živali za leto 2023


  • Datum objave 06.10.2023

Avtor: F. Medved

Javni razpis za izmenjavo znanja in prenos informacij o dobrobiti živali za leto 2023

  • Datum objave 06.10.2023

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je dne 6. 10. 2023 v Uradnem listu objavilo Javni razpis za podintervencijo izmenjava znanja in prenos informacij s področja intervencije dobrobit živali za leto 2023, in sicer v vrednosti 285.000,00 evrov.

Predmet javnega razpisa je izbira izvajalca za izvedbo usposabljanj, namenjenih zavezancem iz intervencije Dobrobit živali.

Pogoji za dodelitev sredstev:

  • upravičenec je pravna oseba, ki ima najmanj dve koledarski leti pred letom objave javnega razpisa pri Agenciji Republike Slovenije za javno pravne evidence registrirano vsaj eno dejavnost v okviru standardne klasifikacije dejavnosti, ki so navedene v razpisu;
  • priložen program usposabljanja, ki vsebuje opis vsebine usposabljanja, način izvedbe, okvirno lokacijo in terminski načrt izvedbe usposabljanja;
  • navedba število udeležencev, za katere bodo do roka za izvedbo usposabljanj izvedena usposabljanja;
  • priložen poimenski seznam kvalificiranih predavateljev, ki bodo izvajali usposabljanja in izpolnjujejo pogoje glede usposobljenosti in referenc.

Vložitev vloge na javni razpis poteka od 17.10. 2023 do porabe sredstev oziroma do zaprtja javnega razpisa, ki bo objavljen na osrednjem spletnem mestu državne uprave in na spletni strani Skupna kmetijska politika (www.skp.si).


Povezava na javni razpis: Javni razpis za podintervencijo izmenjava znanja in prenos informacij s področja intervencije dobrobit živali za leto 2023

Intervencija: IRP32 Izmenjava znanja in prenos informacij ter usposabljanje svetovalcev

Deli z drugimi