Prejemniki sredstev

 

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja objavlja v skladu z uredbo Komisije (EU) št. 1306/2013 in 908/2014 prejemnike sredstev, ki so prejeli sredstva iz evropskih kmetijskih skladov.

Vsebina objave:

– Objavljeni so vsi prejemniki: fizične in pravne osebe.

– Objavljajo se:

 

Prejemniki sredstev v evropskem proračunskem letu 2019

Prejemniki sredstev v evropskem proračunskem letu 2018

 

Spletna stran ARSKTRP – Objava prejemnikov sredstev

Deli z drugimi