M16.4 Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi