M16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij