M04.3 Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom