Javni razpisi iz PRP 2007-2013 (arhiv)

 

Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem vlog
Ukrep 125: agromelioracije na komasacijskih območjih Javni razpis za ukrep 125: agromelioracije na komasacijskih območjih Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 20.06.2014 25.07.2014
Ukrep 112 – Pomoč mladim prevzemnikom kmetij Javni razpis za ukrep 112 – Pomoč mladim prevzemnikom kmetij za leto 2014 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 06.06.2014 21.07.2014
Ukrep 121 – namakanje in mreže proti toči V. javni razpis za ukrep 121 – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2013 za naložbe v namakalno infrastrukturo na kmetijskih gospodarstvih ter nakup in postavitev mrež proti toči Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 20.12.2013 12.03.2014
Ukrep 123 2. javni razpis ukrepa 123 Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, zadruge in zavode za leto 2013 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 04.10.2013 27.11.2013
Ukrep 311 – diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti Drugi javni razpis za ukrep 311 – diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti za leto 2013 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 30.08.2013 09.10.2013
Ukrep 121 – naložbe mladih prevzemnikov IV. javni razpis za ukrep 121 – posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2013, za naložbe mladih prevzemnikov kmetij Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 30.08.2013 23.10.2013
Ukrep 112 – Pomoč mladim prevzemnikom kmetij Javni razpis za ukrep 112 – Pomoč mladim prevzemnikom kmetij za leto 2013 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 26.04.2013 27.05.2013  
Ukrep 123  Javni razpis ukrepa 123 – Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, zadruge in zavode za leto 2013 MKO 26.04.2013 12.06.2013
Ukrep 121 – novi izzivi III. Javni razpis za ukrep 121 – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2013 za naložbe na področju novih izzivov  Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 29.03.2013 15.05.2013
Ukrep 123 – Dodajanje vrednosti proizvodom (kmetije) Javni razpis ukrepa 123 – Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za kmetije, kmetije z dopolnilno dejavnostjo ter agrarne in pašne skupnosti za leto 2013 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 15.02.2013 03.04.2013 
Ukrep 125 – Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem oziroma prilagoditvijo kmetijstva  V. javni razpis za ukrep 125 – Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem oziroma prilagoditvijo kmetijstva, predmet podpore št. 1. komasacije oziroma predmet podpore št. 2. agromelioracije na komasacijskih območjih Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 25.01.2013  30.04.2013 
Ukrep 121 -vodovarstvena I. javni razpis za ukrep 121 – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2013, za naložbe na vodovarstvenih območjih Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 04.01.2013 13.02.2013
Ukrep 121 – mladi kmetje 2. javni razpis za ukrep 121 – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2013 za naložbe mladih prevzemnikov kmetij Ministrstvo za kmetijstvo in okolje  04.01.2013  13.02.2013 
Ukrep 322 – Obnova vasi Javni razpis za ukrep 322 – Obnova in razvoj vasi Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 04.01.2013  12.02.2013 
Ukrep 125 – – Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem oziroma prilagoditvijo kmetijstva  IV. javni razpis za ukrep 125 – Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem oziroma prilagoditvijo kmetijstva, predmet podpore št. 3 Izgradnja velikih namakalnih sistemov Ministrstvo za kmetijstvo in okolje  28.12.2012  27.02.2013 
Ukrep 311 – Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti Javni razpis za ukrep 311 – Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti za leto 2013 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 28.12.2012 28.02.2013
Ukrep 133 – Promocija shem kakovosti  V. javni razpis za ukrep 133 – Podpora skupinam proizvajalcev pri dejavnostih informiranja in pospeševanja prodaje za proizvode, ki so vključeni v sheme kakovosti hrane Ministrstvo za kmetijstvo in okolje  28.12.2012 20.02.2013 
Ukrep 142 – Ustanavljanje skupin proizvajalcev  VI. javni razpis za ukrep 142 – Podpora za ustanavljanje in delovanje skupine proizvajalcev za leta 2013, 2014 in 2015 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje  28.12.2012  20.02.2013 
Ukrep 312 – Mikropodjetja  Javni razpis za ukrep 312 – Podpora ustanavljanju in razvoju mikropodjetij  Ministrstvo za kmetijstvo in okolje  07.12.2012  16.01.2013 
Ukrep 112 – Pomoč mladim prevzemnikom kmetij  V. Javni razpis za ukrep 112 – Pomoč mladim prevzemnikom kmetij za leto 2012  Ministrstvo za kmetijstvo in okolje  30.11.2012   04.01.2013
Ukrep 111 Zamenjava priloge v razpisni dokumentaciji z dne 30. 12. 2011 MKO  04.10.2012   
Ukrep 125 – Izboljšanje in razvoj infrastrukture IV. javni razpis za ukrep 125 – Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem oziroma prilagoditvijo kmetijstva, predmet podpore št. 1. komasacije oziroma predmet podpore št. 2. agromelioracije na komasacijskih območjih Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 17.08.2012 01.10.2012
Ukrep 121 – rastlinska pridelava 2. javni razpis za ukrep 121-Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2012, za naložbe na področju rastlinske pridelave
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 20.07.2012  30.09.2012 
Ukrep 121 – prašičjereja  I. javni razpis za ukrep 121 – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2012, za naložbe na področju prašičereje
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 29.06.2012  31.08.2012 
Ukrep 132 – Sodelovanje kmetijskih proizvajalcev v shemah kakovosti hrane II. javni razpis za ukrep Podpora kmetijskim gospodarstvom, ki sodelujejo v shemah kakovosti hrane MKGP 03.06.2011 22.05.2015
Ukrep 322 – Obnova vasi Javni razpis za ukrep 322 – Obnova in razvoj vasi MKGP 06.01.2012 25.02.2012
Ukrep 323 – Dediščina podeželja  Javni razpis za ukrep 323 – Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja MKGP  06.01.2012 25.02.2012 
Ukrep 113 – Zgodnje upokojevanje kmetov Javni razpis za ukrep 113 – Zgodnje upokojevanje kmetov za leto 2012 MKGP 06.01.2012 24.01.2012
Ukrep 111 Javni razpis za ukrep 111 – Usposabljanje za delo v kmetijstvu, gozdarstvu in živilstvu MKGP 30.12.2011 06.02.2012
Ukrep 133 – Promocija shem kakovosti Javni razpis za ukrep 133 – Podpora skupinam proizvajalcev pri dejavnostih informiranja in pospeševanja prodaje za proizvode, ki so vključeni v sheme kakovosti hrane MKGP 30.12.2011 29.02.2012
Ukrep 142 – Skupine proizvajalcev Javni razpis za ukrep 142 – Podpora za ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev za leto 2012  MKGP  30.12.2011 15.02.2012 
Ukrep 122 Objava javnega razpisa 122 – Povečanje gospodarske vrednosti gozdov za leto 2011 MKGP 30.12.2011 29.02.2012
Ukrep 123 – Dodajanje vrednosti proizvodom 2. javni razpis iz naslova ukrepa 123 – Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, zadruge in zavode v letu 2011 MKGP 30.12.2011 20.02.2012
Ukrep 311 – Diverzifikacija Javni razpis za ukrep 311 – Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti

MKGP

30.12.2011  29.02.2012
Ukrep 121 – hlevi Objava javnega razpisa za ukrep 121 – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev – hlevi  

MKGP

21.10.2011  30.11.2011 
Ukrep 121 – trajni nasadi  III. drugi javni razpis za ukrep 121 – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2011, za naložbe na področju sadjarstva in vinogradništva  MKGP  21.10.2011  30.11.2011 
Ukrep 123 – Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom Javni razpis iz naslova ukrepa 123 Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za kmetije, kmetije z dopolnilno dejavnostjo ter agrarne in pašne skupnosti za leto 2011 MKGP 05.08.2011 30.09.2011
Ukrep 323 – Dediščina podeželja Objava javnega razpisa za ukrep 323- Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja MKGP 29.07.2011 05.08.2011
Ukrep 112 – Mladi prevzemniki kmetij Javni razpis za ukrep 112 – Pomoč mladim prevzemnikom kmetij za leto 2011 MKGP 17.06.2011 23.11.2011
Ukrep 142 – skupine proizvajalcev IV. javni razpis za ukrep 142 – Podpora za ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev za leto 2011
MKGP 10.06.2011 30.06.2011
Ukrep 311 – diverzifikacija Javni razpis za ukrep 311 – Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti
MKGP 10.06.2011 30.06.2011
Ukrep 312 – Mikro podjetja Javni razpis za ukrep 312 – Podpora ustanavljanju in razvoju mikro podjetij MKGP 10.06.2011 12.08.2011
Ukrep 322 – Obnova vasi VI. javni razpis za ukrep 322 – Obnova in razvoj vasi MKGP

10.06.2011

16.06.2011
Ukrep 132 – Sodelovanje kmetijskih proizvajalcev v shemah kakovosti hrane II. javni razpis za ukrep Podpora kmetijskim gospodarstvom, ki sodelujejo v shemah kakovosti hrane MKGP 03.06.2011

 

PREOSTALI JAVNI RAZPISI IZ PRP 2007-2013 (kliknite)

Prijava na e-novice

Deli z drugimi