Za medgeneracijski prenos znanja namenjenih 1,9 milijona evrov


  • Datum objave 08.09.2023

Avtor: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Za medgeneracijski prenos znanja namenjenih 1,9 milijona evrov

  • Datum objave 08.09.2023

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v petek, 8. 9. 2023, objavilo Javni razpis za medgeneracijski prenos znanja (IRP30) iz naslova Strateškega načrta skupne kmetijske politike (SKP) za leto 2023, v skupni vrednosti več kot 1,9 milijonov evrov.

Predmet javnega razpisa za intervencijo Medgeneracijski prenos znanja za leto 2023 je dodelitev podpore prenosnikom, ki izvajajo aktivnosti, s katerimi se na prevzemnika prenašajo specifična znanja in izkušnje, pridobljene z dolgoletnim opravljanjem kmetijske dejavnosti na prenesenem kmetijskem gospodarstvu.

Podpora se upravičencu dodeli v obliki nepovratne finančne pomoči v skupnem znesku 10.800 eurov za triletno obdobje. Upravičencu se izplačajo trije obroki po 3.600 eurov, vsak obrok po zaključenem dvanajstmesečnem obdobju izvajanja prenosa znanja in izkušenj.

Upravičenec je prenosnik, ki je fizična oseba in izvaja aktivnosti, s katerimi prenaša znanje in izkušnje na prevzemnika ter izpolnjuje pogoje za dodelitev podpore iz javnega razpisa. Upravičenec prenaša znanje in izkušnje na prevzemnika v skladu s programom izvajanja aktivnosti prenosa znanja in izkušenj.

Prenos kmetijskega gospodarstva s prenosnika na prevzemnika je bil izveden na podlagi medgeneracijskega prenosa.

Pogoji za dodelitev sredstev:

  • vlagatelj je prenosnik kmetijskega gospodarstva, ki je fizična oseba, ki izvaja aktivnosti, s katerimi prenaša znanje in izkušnje na prevzemnika,
  • v RKG je bil vpisan kot nosilec kot nosilec prenesenega kmetijskega gospodarstva v skupnem trajanju najmanj 10 let pred prenosom kmetijskega gospodarstva,
  • v obvezno ali prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, je bil vključen v skupnem trajanju najmanj 7 let pred prenosom kmetijskega gospodarstva,
  • pred oddajo vloge na javni razpis je najmanj petkrat oddal zbirno vlogo za preneseno kmetijsko gospodarstvo v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov skupne kmetijske politike ali predpisom, ki ureja izvedbo intervencij kmetijske politike za posamezno leto,
  • vlogi na javni razpis priloži program izvajanja aktivnosti prenosa znanj in izkušenj, s katerim se strinja tudi prevzemnik, kar dokazuje z izjavo,
  • prevzemniku, kateremu prenosnik prenaša znanje, je bila izdana odločba, ki je dokončna, na 1.a sklopu javnega zapisa za intervencijo podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov, ki je bil objavljen istega leta kot javni razpis za medgeneracijski prenos znanja. Prevzemnik na katerega prenosnik prenaša znanje je torej fizična oseba in je ob vložitvi vloge na javni razpis vključen v obvezno ali prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Za intervencijo Podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov je na podlagi 1. spremembe Strateškega načrta SKP 2023-2027 za celotno obdobje rezerviranih 7,5 milijona evrov javnih sredstev.

Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 33,9 %, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije pa znaša 66,1 %.


JAVNI RAZPIS

Dodatne informacije: INFO točke skupne kmetijske politike

 

Deli z drugimi