Dva javna razpisa za čebelarska društva


  • Datum objave 04.07.2023

Čebele na satnici, avtor: MKGP.

Dva javna razpisa za čebelarska društva

  • Datum objave 04.07.2023

V petek, 30. junija 2023, sta bila v Uradnem listu RS objavljena še dva javna razpisa v sektorju čebelarskih storitev. Rok za oddajo vlog pri obeh javnih razpisih prične teči 10. julija 2023 ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa do 31. julija 2023 do 23.59. ure.

Javni razpis za podintervencijo promocija čebelarstva v programskem letu 2023 v obdobju od 1. januarja do 31. julija 2023

Predmet javnega razpisa je povračilo stroškov nakupa promocijskih izdelkov za podintervencijo Promocija čebelarstva, katerega glavni namen je promocija čebelarstva in ozaveščanje o pomenu čebel, čebeljih pridelkov, ohranjanja narave in biotske pestrosti. To bo prispevalo k boljši promociji in k trženju čebeljih pridelkov ter povečanju ekonomičnosti čebelarskega sektorja.

Skupna višina nepovratnih sredstev v okviru tega javnega razpisa znaša do 17.573,40 eurov.

Rok za oddajo vlog začne teči prvi ponedeljek po dveh tednih od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije, to je 10. julija 2023 z začetkom ob 9.00 uri in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. julija 2023 do 23.59 ure.

Vlagatelj je društvo, ki je v Centralnem registru društev registrirano kot čebelarsko društvo. Vlagatelj mora imeti izdelan načrt uporabe promocijskih izdelkov in promocijskih videopredstavitev o čebelarjenju. Ta načrt obsega določitev ciljne skupine in vsebuje vsaj eno tematiko, s katero se bo ozaveščalo o pomenu čebel, o čebeljih pridelkih, ohranjanju narave in biotski pestrosti. Načrt je namenjen za izboljšanje promocije, izboljšanje trženja čebeljih pridelkov ter povečanje ekonomičnosti in konkurenčnosti čebelarstva.

Upravičeni stroški nakupa promocijskih izdelkov, ki so povezani z navedenimi vsebinami, so:

  • stroški nakupa novih promocijskih izdelkov;
  • stroški nakupa video-vsebin o čebelarjenju.

Povezava do javnega razpisa:

Javni razpis za podintervencijo promocija čebelarstva v programskem letu 2023 v obdobju od 1. januarja do 31. julija 2023

 

Javni razpis za podintervencijo podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov v programskem letu 2023

Predmet javnega razpisa je podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov iz podintervencije Podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov v programskem letu 2023 od 1. januarja do 31. julija 2023, katerega glavni namen je zagotavljanje pogojev za dostop do čebeljih paš na drugih območjih ter s tem enakomernejše poseljenosti s čebelami.

Skupna višina nepovratnih sredstev v okviru tega javnega razpisa znaša do 48.816,00 evrov.

Rok za oddajo vlog začne teči prvi ponedeljek po dveh tednih od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije, to je 10. julija 2023 z začetkom ob 9.00 uri in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. julija 2023 do 23.59 ure.

Vlagatelj je pravna oseba, ki je registrirano čebelarsko društvo ter izpolnjuje predpisane pogoje za pridobitev sredstev.

Vlagatelj je upravičen do podpore za izvajanje pašnih redov, če:

  • je registrirano čebelarsko društvo;
  • ima na dan oddaje vloge potrjen pašni red v skladu s predpisom, ki ureja kataster čebelje paše, čebelarski pašni red in program napovedi medenja (veljavna odločba o potrjenem čebelarskem pašnem redu);
  • ima na dan 30. junija v koledarskem letu oddaje vloge v Registru čebelnjakov vpisanih vsaj 10 stojišč v skladu s predpisom, ki ureja označevanje čebelnjakov in stojišč.

Povezava do javnega razpisa:

Javni razpis za podintervencijo podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov v programskem letu 2023

Deli z drugimi