Aktualni javni razpisi


Šifra ukrepa Naziv razpisa Datum objave Rok za prejem vlog Razpisana sredstva €
Podukrep 4.1 18. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021; operacija Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev 30. 7. 2021 20. 7. 2021 do 13.59 12 mio €
Podukrep 4.1 19. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021; operacija Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev 30. 7. 2021 20. 7. 2021 do 13.59 8 mio €
Podukrep 4.3 3. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva – Operacija: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih 12. 3. 2021 21. 5. 2021 do 23.59 1,7 mio €
Podukrep 6.1 7. javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2021 29. 1. 2021 15. 6. 2021 do 23.59 10,48 mio €
Podukrep 8.4 5. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020 20. 11. 2020

odprti tip javnega razpisa –

do porabe razpisanih sredstev

2,55 mio €
Podukrep 8.4 3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020 10. 7. 2020 odprti tip javnega razpisa –

do porabe razpisanih sredstev

370.000,00 €

 

Šifra ukrepa Naziv razpisa
Podukrep 19.2 Javni pozivi lokalnih akcijskih skupin za izbor operacij za uresničevanje ciljev strategij lokalnega razvoja
Deli z drugimi