Razpisanih 4 mio evrov za naložbe v izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih


  • Datum objave 07.06.2024

Razpisanih 4 mio evrov za naložbe v izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih

  • Datum objave 07.06.2024

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu objavilo 1. javni razpis za intervencijo IRP05 Izvedba agromelioracij in komasacij kmetijskih zemljišč, podintervencija Izvedba komasacij kmetijskih zemljišč, s katerim bo razpisalo 4 milijone evrov nepovratnih sredstev. MKGP  želi z javnim razpisom okrepiti aktivnosti na področju zmanjševanju zemljiške razdrobljenosti, povečevanja kakovosti v kmetijski proizvodnji in večji konkurenčnosti kmetijskega sektorja.

Podpora je namenjena izvedbi komasacij kmetijskih zemljišč v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča.

Upravičenci do podpore iz tega javnega razpisa so lokalne skupnosti in Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS.

Višina razpisnih sredstev je 4.000.000 milijonov evrov. Od tega je delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 33,9 %, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije pa 66,1 %. Nepovratna sredstva se zagotavljajo iz intervencije IRP05 Izvedba agromelioracij in komasacij kmetijskih zemljišč, podintervencija Izvedba komasacij kmetijskih zemljišč.

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 24. junija 2024 od 8.00 ure  do vključno 30. avgusta 2024 do 14.00 ure.

 

POVEZAVE:

1. javni razpis za intervencijo izvedba agromelioracij in komasacij kmetijskih zemljišč, podintervencija izvedba komasacij kmetijskih zemljišč

Info točke PRP

Intervencija IRP05 Izvedba agromelioracij in komasacij kmetijskih zemljišč

Deli z drugimi