Odprtje dveh javnih razpisov v sektorju čebelarskih proizvodov


  • Datum objave 11.06.2024

Avtor: Janez Šivic

Odprtje dveh javnih razpisov v sektorju čebelarskih proizvodov

  • Datum objave 11.06.2024

V petek, 7. junija 2024, sta bila v Uradnem listu RS objavljena javni razpis za subvencioniranje vzreje čebeljih matic v programskem letu 2024 in javni razpis za podintervencijo podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov v programskem letu 2024.

Rok za oddajo vlog pri obeh javnih razpisih se začne 1. julija 2024 z začetkom ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. julija 2024 do 15.ure.

Javni razpis za subvencioniranje vzreje čebeljih matic v programskem letu 2024

Predmet javnega razpisa je subvencioniranje vzreje čebeljih matic, katerega glavni namen je spodbujanje vzreje kakovostnih čebeljih matic in izboljšanje kakovosti vzrejenega plemenskega materiala.

V okviru podintervencije subvencioniranje vzreje čebeljih matic se spodbujajo:

  • vzrejevalci čebeljih matic k vzreji bolj kvalitetnih čebeljih matic iz linij čebel z daljšim poreklom;
  • delovanje plemenilnih postaj;
  • vzrejevalci čebeljih matic k vzreji rodovniških matic z vključitvijo odobrenih plemenilnih postaj.

Skupna višina nepovratnih sredstev v okviru tega javnega razpisa znaša do 70.000,00 evrov.

Vlagatelj je fizična ali pravna oseba, ki opravlja čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije in je vpisana v register čebelnjakov kot odgovorna oseba za vzrejo čebel ter izpolnjuje predpisane pogoje za pridobitev sredstev, opredeljene v javnem razpisu.

Vlagatelj je upravičen do podpore, če vzreja čebelje matice in ima odločbo ministrstva o odobritvi vzrejališča čebeljih matic in potrdilo o vzreji za leto 2023 ter izvaja preizkušanje in vzrejo izbranih matic v skladu s potrjenim rejskim programom ter izpolnjuje pogoje tega javnega razpisa.


Javni razpis za podintervencijo podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov v programskem letu 2024

Predmet javnega razpisa je podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov iz podintervencije Podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov v programskem letu 2024 v obdobju od 1. avgusta 2023 do 31. julija 2024, katerega glavni namen je zagotavljanje pogojev za dostop do čebeljih paš na drugih območjih ter s tem enakomernejše poseljenosti s čebelami.

Skupna višina nepovratnih sredstev v okviru tega javnega razpisa znaša do 49.260,00 evrov.

Vlagatelj je pravna oseba, ki je registrirano čebelarsko društvo ter izpolnjuje predpisane pogoje za pridobitev sredstev.

Vlagatelj je upravičen do podpore za izvajanje pašnih redov, če:

  • je registrirano čebelarsko društvo;
  • ima na dan oddaje vloge potrjen pašni red v skladu s predpisom, ki ureja kataster čebelje paše, čebelarski pašni red in program napovedi medenja (veljavna odločba o potrjenem čebelarskem pašnem redu);
  • ima na dan 30. junija v koledarskem letu oddaje vloge v Registru čebelnjakov vpisanih vsaj 10 stojišč v skladu s predpisom, ki ureja označevanje čebelnjakov in stojišč.

Povezave

 

Deli z drugimi