Pozivi za članstvo v lokalnih akcijskih skupinah


  • Datum objave 21.02.2023

Pozivi za članstvo v lokalnih akcijskih skupinah

  • Datum objave 21.02.2023

Lokalna akcijska skupina (LAS) je lokalno partnerstvo, ki deluje z namenom priprave in izvajanja SLR, uresničevanja ciljev in potreb lokalnega okolja po pristopu »od spodaj navzgor« v skladu z 32. in 33. členom Uredbe 2021/1060/EU. LAS deluje na območju s skupnimi lokalnimi potrebami in izzivi s skupnim ciljem uresničevanja lokalnih razvojnih potreb in doseganja zastavljenih ciljev, opredeljenih v SLR, do leta 2027.

LAS, tako obstoječe, kot nove iniciative, so že začele objavljati vabila za članstvo in sooblikovanje skupine. Eden od pomembnih načinov za osvežitev programa LEADER je vključitev novih ljudi in novih idej. Vključujoča LAS ne bo vključevala le novih ljudi, ampak lahko odpre priložnosti, prinese nove vire, ideje in inovacije ter s krepitvijo lokalnih povezav spodbudi, da se vključijo tudi drugi.

Vabljeni torej, da se pridružite LAS, ki se organizira na vašem območju in k soustvarjanju nove strategije lokalnega razvoja.


 

1. LAS Med Snežnikom in Nanosom (Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna)

Poziv k obnovitvi partnerstva in povabilo novim partnerjem LAS 2021-2027

2. LAS ,,Od Pohorja do Bohorja” (Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje in Zreče)

POVABILO K ČLANSTVU V LAS OD POHORJA DO BOHORJA V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2021 – 2027

3. LAS Za mesto in vas (Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice)

Javni poziv za članstvo

4. LAS Lastovica (Hoče – Slivnica, Miklavž in Starše) -> NOV LAS občin Maribor, Hoče – Slivnica, Kungota, Miklavž na Dravskem polju, Starše in Rače – Fram (LAS Srce Štajerske)

VABILO ZA VKLJUČITEV V LAS na območju Mestne občine Maribor, Občne Hoče – Slivnica, Občine Kungota, Občine Miklavž na Dravskem polju, Občine Starše in Občine Rače – Fram

5. LAS Mežiške doline (Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem)

Objavljeno povabilo k članstvu v lokalnem partnerstvu LAS Mežiške doline v programskem obdobju do leta 2027

6. LAS loškega pogorja (Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri)

Vabilo za sodelovanje v Lokalni akcijski skupini loškega pogorja

7. LAS Srce Slovenije (Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji)

Poziv za članstvo v LAS Srce Slovenije do leta 2027

8. LAS Haloze (Cirkulane, Majšperk, Podlehnik, Videm, Zavrč in Žetale)

Poziv k obnovitvi partnerstva in povabilo novim partnerjem v LAS HALOZE 2021-2027

9. LAS Posavje (Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica na Krki, Radeče in Bistrica ob Sotli)

Javni poziv za vstop v lokalno akcijsko skupino v regiji Posavje  v programskem obdobju 2021-2027

10. LAS Raznolikost podeželja (Celje, Laško, Štore in Vojnik)

Povabilo k sodelovanju v LAS

11. LAS Dolina Soče (Bovec, Kanal ob Soči, Kobarid in Tolmin)

Javni poziv za članstvo 2021-2027

12. LAS Suhe krajine, Temenice in Krke (LAS STIK) (Dolenjske Toplice, Ivančna Gorica, Trebnje in Žužemberk)

Vabilo za sodelovanje v Lokalni akcijski skupini Suhe krajine, Temenice in Krke (LAS STIK) v programskem obdobju 2021-2027

13. LAS Goričko 2020 (Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina)

Vabilo k sodelovanju pri LAS Goričko 2020 v novem programskem obdobju 2021-2027

14. LAS Obsotelje in Kozjansko (Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah)

Povabilo k sodelovanju zainteresirane javnosti k članstvu v lokalni akcijski skupini Obsotelje in Kozjansko za programsko obdobje do leta 2027

15. LAS Pri dobrih ljudeh 2020 (Beltinci, Črenšovci, Dobrovnik, Kobilje, Lendava, Odranci, Turnišče ter Velika Polana)

Vabilo k sodelovanju pri LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v novem programskem obdobju 2021-2027

16. LAS Dobro za nas (Makole, Poljčane ter Slovenska Bistrica)

Javni poziv za včlanitev v lokalno akcijsko skupino Dobro za nas v programskem obdobju 2021–2027

17. Las Mislinjske in Dravske doline (LAS MDD) (Dravograd, Mislinja, Muta, Podvelka, Ribnica na Pohorju, Slovenj Gradec, Vuzenica)

Javni poziv za vzpostavitev lokalnega partnerstva in članstva v lokalni akcijski skupini – LAS

18. LAS Dolenjska in Bela Krajina (LAS DBK) (Črnomelj, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mestna občina Novo mesto, Mokronog-Trebelno, Semič, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan in Šmarješke Toplice)

Vabilo za sodelovanje v Lokalni akcijski skupini Dolenjska in Bela krajina 2027

19. LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline (Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mestna občina Velenje, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Solčava, Šmartno ob Paki, Šoštanj)

Oblikovanje lokalne akcijske skupine za izvajanje pristopa LEADER/CLLD v programskem obdobju 2021-2027

20. LAS s CILjem (Cerkno, Idrija in Logatec)

Vabimo vas, da se nam pridružite

21. LAS Notranjska (Bloke, Cerknica in Loška dolina)

Javni poziv za vstop v LAS Notranjska

22. LAS Gorenjska košarica (Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Kranj, Naklo, Preddvor, Šenčur in Tržič)

LAS Gorenjska košarica za podeželje vabi vso zainteresirano javnost k včlanitvi v lokalno partnerstvo, ustanovljeno za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2021–2027

23. LAS Ovtar Slovenskih goric (Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj)

Poziv k obnovitvi partnerstva in povabilo novim partnerjem LAS 2021-2027

24. LAS Zasavje (Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi)

Poziv k opredelitvi članstva v partnerstvu lokalne akcijske skupine Zasavje (partnerstvo LAS Zasavje) za programsko obdobje 2021-2027

25. LAS UE Ormož (Ormož, Središče ob Dravi, Sveti Tomaž) -> NOV LAS občin Ormož, Središče ob Dravi, Sveti Tomaž, Gorišnica

Povabilo k včlanitvi v Lokalno akcijsko skupino v programskem obdobju 2021 – 2027

26. TOTI LAS (Kungota, Maribor) -> NOV LAS občin Maribor, Hoče – Slivnica, Kungota, Miklavž na Dravskem polju, Starše in Rače – Fram (LAS Srce Štajerske)

VABILO za vključitev v LAS na območju Mestne občine Maribor, Občne Hoče – Slivnica,  Občine Kungota, Občine Miklavž na Dravskem polju,  Občine Starše in Občine Rače – Fram

27. LAS Spodnje Savinjske doline (LAS SSD) (Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec)

POVABILO K SODELOVANJU V LAS

28. LAS V objemu sonca (Brda, Nova Gorica, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba)

LAS V OBJEMU SONCA vabi nove člane, da v novem programskem obdobju 2021–2027 postanete njen član. Lokalna akcijska skupina (v nadaljevanju: LAS) je lokalno partnerstvo, ustanovljeno za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD)

29. LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah (LAS Bogastvo podeželja) (Destrnik, Dornava, Hajdina, Juršinci, Kidričevo,
Markovci, Ptuj in Trnovska vas)

VČLANITEV V POGODBENO PARTNERSTVO LAS BOGASTVO PODEŽELJA 2023-2027

30. LAS Prlekija (Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej)

LAS Prlekija vabi nove člane za programsko obdobje 2021-2027 in poziva k evidentiranju kandidatov za organe LAS Prlekija za obdobje 2023 – 2027

31. LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe (Dobrepolje, Kočevje, Kostel, Loški potok, Osilnica, Ribnica, Sodražice ter Velike Lašče)

Poziv k opredelitvi članstva v Lokalni akcijski skupini (LAS) Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe (LAS PPD)

32. LAS Istre (Ankaran, Izola, Koper in Piran)

Javni poziv za vzpostavitev lokalnega partnerstva LAS in članstva las v programskem obdobju 2021-2027

33. LAS Barje (Borovnica, Brezovica, Dobrova, Horjul, Log-Dragomer in Vrhnika)

Poziv za članstvo v LAS Barje z zaledjem za obdobje do 2027

34. LAS Drava (Lovrenc na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi) – > Nov LAS Kozjak – Pohorje 

Ustanavljanje novega LAS-a KOZJAK – POHORJE

35. LAS Sožitje med mestom in podeželjem (Ljubljana, Grosuplje, Ig in Škofljica)

Odpšrte prijave za članstvo v LAS Sožitje med mestom in podeželjem

36. LAS Krasa in Brkinov (Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana)

Vabilo za članstvo v Lokalni akcijski skupini Krasa in Brkinov

37. LAS Vipavska dolina (Ajdovščina in Vipava)

Poziv k obnovitvi članstva v Lokalni akcijski skupini Vipavska dolina in povabilo novim partnerjem k vključitvi v LAS Vipavska dolina do leta 2027

 

+   LAS Zgornja Gorenjska BOJA (Bled, Bohinj, Gorje, Jesenice, Kranjska Gora, Radovljica in Žirovnica)

 Povabilo za vstop v članstvo in v LAS Zgornja Gorenjska – BOJA

+ LAS Kozjak – Pohorje (Lovrenc na Pohorju, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ruše in Selnica ob Dravi)

Javni poziv za oblikovanje lokalne akcijske skupine Kozjak- Pohorje in pripravo strategije lokalnega razvoja do leta 2027

 

 

Deli z drugimi