EIP – Koruzni oklasek kot obnovljivi vir energije

EIP – Koruzni oklasek kot obnovljivi vir energije

Obdobje trajanja projekta: 2018-2020

Vodilni partner: ŽIPO Lenart d.o.o.

Ostali člani partnerstva: KGZS Zavod Maribor, NLZOH, KIS, Interkorn d.o.o., ProFUTURUS d.o.o., BŠ Maribor, KG: Anita Števanec, Boštjan Kraner, Matej Korošec, Franc Horvat

Namen in cilji projekta:

Povečanje učinkovite rabe energije in OVE v kmetijstvu,
Zmanjšanje uporabe fosilnih goriv,
Zmanjšanje odvisnosti od uvoženih virov energije.

Pričakovani rezultati:

Identificiran najprimernejši hibrid koruze primeren za nadaljnjo pobiranje in uporabo koruznih oklaskov,
Razvit prototip za pobiranje oklaskov,
Razvita tehnologija predelave koruznih oklaskov,
Razširjeno znanje med kmeti in širšo javnostjo.

Vir sofinanciranja:
Ukrep 16 Sodelovanje; Podukrep 16.5. Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam (Program razvoja podeželja 2014-2020)

Kontaktni podatki predstavitelja posterja: dr. Mitja Krajnc, info(at)zipo.si

Plakat s predstavitvijo projekta (november 2019)

Spletna stran projekta

Deli z drugimi