EIP – Okoljsko učinkovita pridelava koruze in pšenice na vodovarstvenih območjih

EIP – Okoljsko učinkovita pridelava koruze in pšenice na vodovarstvenih območjih

Obdobje trajanja projekta: 2018-2021

Vodilni partner: INTERKORN d.o.o.

Ostali člani partnerstva: Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (KGZS Maribor), Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH Maribor), Kmetijski inštitut Slovenije (KIS), ProFUTURUS d.o.o., ŽIPO Lenart d.o.o., Kmetijstvo Črnci, Primož Titan, Marko Fašalek, Danijel Puhan, Biotehniška šola Rakičan

Namen in cilji projekta:

V projektu bomo proučili, razvili in preizkusili sodobne načine gnojenja (s stabilizatorji dušika, membranskimi dušikovimi gnojili), zatiranja plevela (česanje, okopavanje, termično zatiranje) in predstavili trende na področju tretiranja semen, s čemer bodo, ob upoštevanju vseh omejitev in priporočil pridelave na VVO, zagotovljeni ustrezni donosi koruze in pšenice. Posledica v projektu razvitih rešitev bodo manj onesnaženi vodni viri in manjši izpusti toplogrednih plinov.

Pričakovani rezultati:

Predstavljena najučinkovitejša tretirna sredstva za koruzo in pšenico z zmanjšano vsebnostjo FFS.
Določen vpliv različne vrste dušikovih gnojil na optimalen čas gnojenja in količino gnojenja.
Določen vpliv različne vrste dušikovih gnojil na koncentracijo nitratov v podtalnici.
Določeno najprimernejše gnojenje glede na hektarski donos.
Izdelan protokol za okoljsko učinkovito pridelavo koruze in pšenice.
Poučeni kmetje o tehnologiji nanašanja tretirnega sredstva, vrstah tretirnih sredstev in pomenu razkuževanja semena.
Zmanjšana poraba FFS pri tretiranju koruze in pšenice.
Izdelan gnojilni načrt in načrt varstva rastlin (koruza in pšenica).

Vir sofinanciranja:
Ukrep 16 Sodelovanje; Podukrep 16.5. Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam (Program razvoja podeželja 2014-2020)

Kontaktni podatki predstavitelja posterja: INTERKORN, semenarstvo in obnovljivi viri d.o.o., Gančani 94, 9231 Beltinci, info(at)interkorn.si

Plakat s predstavitvijo projekta (november 2019)

Plakat s predstavitvijo projekta (november 2020)

Spletna stran projekta

Deli z drugimi