EIP – Zrnate stročnice

EIP – Zrnate stročnice- pridelava, predelava in uporaba; uvajanje novih praks vključenih na vseh ravneh v pridelovalno-pridelovalni verigi omogoča doseganje ciljev večje samooskrbe

Obdobje trajanja projekta: 2018-2021

Vodilni partner: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Ostali člani partnerstva:
– Univerza v Ljubljani, Biotehnična fakulteta, Oddelek za agronomijo in Oddelek za živilstvo,
– Kmetijski Inštitut Slovenije,
– Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije,
– KGZS, Kmetijsko Gozdarski Zavod Novo Mesto),
– Jožica Kure (kmetijsko gospodarstvo),
– Alojz Ferlan (kmetijsko gospodarstvo),
– Bojan Leskošek (kmetijsko gospodarstvo),
– Žipo Lenart d.o.o. (kmetijsko gospodarstvo),
– Miran Grubič (kmetijsko gospodarstvo),
– Alojz Topolovec (kmetijsko gospodarstvo).

Namen in cilji projekta:

Optimizacija tehnologij pridelave: Povezati bazo znanj in rezultatov akademskih, raziskovalnih in svetovalnih ustanov s področja zrnatih stročnic in jih vključiti v pridelovalno prakso v Sloveniji; izkoristiti prednosti, ki jih vključevanje zrnatih stročnic v kolobar omogoča na kmetiji; izboljšati in optimizirati posamezne agrotehnične ukrepe; priporočiti dobro kmetijsko prakso pri pridelavi zrnatih stročnic glede na način pridelave (ekološki, konvencionalni); certificirana shema pridelave soje;

Preskušanje tehnologij toplotne obdelava soje/sojinih pogač in krmljenje živalim: predstaviti možnosti in načine termične obdelave zrnatih stročnic na kmetijah; na primerih sestave krmnih obrokov omogočiti lažjo vključevanje zrnatih stročnic na kmetijah; izdelati parametre za določanje primernosti termično obdelanih zrnatih stročnic na kmetijah za vključevanje v krmne obroke,

Zrnate stročnice v človeški prehrani:povečati zanimanje pri zainteresirani javnosti (strokovnjaki, pridelovalci, študentje, trgovci, kupci) za prehranske produkte iz zrnatih stročnic.

Pričakovani rezultati:

Povečana ekonomičnost pridelave zrnatih stročnic in s tem večje zanimanje za pridelavo na slovenskih kmetijah; zmanjšana obremenitev okolja (dušik, FFS); zmanjšanje ostankov plastike v okolju v pridelavi visokega fižola v hmeljiščih; povečana samooskrba kmetij z beljakovinsko krmo; krajšanje trgovskih verig zaradi kakovostne domače surovine za različne nove izdelke; ustvarjanje novih delovnih mest in povečanje prihodkov v kmetijski panogi;

Povečan interes za nakup domače soje; primerne tehnološke rešitve toplotne obdelava soje/sojinih pogač;

Rešitve in možnosti procesiranja stročnic namenjenih za humano prehrano.

Vir sofinanciranja:
Ukrep 16 Sodelovanje; Podukrep 16.2. Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij (Program razvoja podeželja 2014-2020)

Kontaktni podatki predstavitelja posterja: mag. Manfred Jakop, manfred.jakop(at)um.si

Plakat s predstavitvijo projekta (november 2019)

Spletna stran projekta

Deli z drugimi