EIP – Reja različnih pasem drobnice za meso in izdelke vrhunske kakovosti

EIP – Reja različnih pasem drobnice za meso in izdelke vrhunske kakovosti

Obdobje trajanja projekta: 2019-2021

Vodilni partner: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

Ostali člani partnerstva: KGZ Slovenije, Zavod Celje; VSŠ Bled; Tatjana Čop, Odnosi z javnostjo s.p.; 7 kmetijskih gospodarstev: Roman Savšek, Uroš Macerl, Urh Macerl, Miran Zmrzlak, Franc Sevčnikar, Andrej Sedmak in Timotej Kovač

Namen in cilji projekta:

Pričakovani rezultati:

Vir sofinanciranja:
Ukrep 16 Sodelovanje; Podukrep 16.2. Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij (Program razvoja podeželja 2014-2020)

Kontaktni podatki predstavitelja posterja: Angela Cividini; angela.cividini(at)bf.uni-lj.si

Plakat s predstavitvijo projekta (november 2019)

Spletna stran projekta

Deli z drugimi