Dogodek EIP 2019

 

Dne 25. 11. 2020 je potekal 34. Tradicionalni posvet javne službe kmetijskega svetovanja v Laškem. Posvet je v ospredje postavlil vsebino »Skupaj za napredek slovenskega kmetijstva in podeželja«. Drugi dan posveta, 26. 11. 2019,  je potekal tudi dogodek Evropskega partnerstva za inovacije – EIP, ki ga organizira MKGP.

Namen dogodka je predstavitev slovenskih projektov Evropskega partnerstva za inovacije iz ukrepa M16 Sodelovanje v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020 ter seznanitev javnosti z aktivnostmi na teh projektih in tudi ostalih projektih (pilotni projekti, projekti Obzorja 2020, Interreg projekti, projekti EIP-AGRI fokusnih in tematskih skupin) ter aktivno sodelovanje slovenskih partnerjev, tudi kmetijskih svetovalcev, kar je pomembno za uspešno praktično implementacijo rezultatov.

 

Predstavitve predstavljenih projektov:

Reja različnih pasem drobnice za meso in izdelke vrhunske kakovosti

Zrnate stročnice

Seneno meso in mleko

Izboljšanje tehnologije pridelave in konzerviranje z beljakovinami bogate krme – metuljnice in njihove mešanice za prilagajanje podnebnim spremembam

Okoljsko učinkovita pridelava koruze in pšenice na vodovarstvenih območjih

Sadjarji za opraševalce in opraševalci za sadjarje

Povečanje produktivnosti kmetijske pridelave z učinkovito in trajnostno rabo vode

Koruzni oklasek kot obnovljivi vir energije

 

Več o dogodku

Deli z drugimi