Razpisi EIP

Obseg finančnih sredstev

V programskem obdobju 2014-2020 je za podukrep:

Stopnja javne podpore znaša v primeru projektov EIP do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta. Projekti EIP so obširnejši projekti s predvidenim trajanjem do 36 mesecev, zato znaša znesek sofinanciranja od 75.000 eurov do največ 350.000 eurov za podukrep M16.2 in od 45.000 eurov do največ 250.000 eurov za podukrep M16.5.

Sredstva se dodelijo kot nepovratna finančna pomoč. Upravičenec do podpore je vodilni partner, če sam izvaja vse upravičene aktivnosti ali vodilni partner skupaj z drugimi člani partnerstva v projektu, ki izvajajo upravičene aktivnosti v projektu.

 

OBJAVA NOVEGA JAVNEGA RAZPISA (december 2019)

V petek, 13. 12. 2019, je bil objavljen 4. javni razpis za podukrep 16.5 za projekte evropskega partnerstva za inovacije (EIP) in pilotne projekte z namenom iskanja rešitev na področju zmanjševanja negativnih vplivov kmetijstva na okolja, zlasti na področju biotske raznovrstnosti in kakovosti voda ter prenosa znanja ter inovacij, ki bodo prispevale k večji produktivnosti in trajnosti na področju kmetijstva.

Več informacij…

 

OBJAVA DVEH NOVIH JAVNIH RAZPISOV (november 2019)

V petek, 8. 11. 2019, sta bila objavljena dva nova javna razpisa za projekte evropskega partnerstva za inovacije (EIP) in pilotne projekte, ki se nanašajo izključno na gozdarstvo, z namenom učinkovitejšega tehnološkega razvoja in prenosa znanja ter inovacij v gozdarstvo.

Več informacij…

 

OBJAVA DVEH NOVIH JAVNIH RAZPISOV (december 2018)

V petek, 28. 12. 2018, sta bila objavljena dva nova javna razpisa za projekte evropskega partnerstva za inovacije (EIP) in pilotne projekte z namenom učinkovitejšega tehnološkega razvoja in prenosa znanja ter inovacij v kmetijstvo, živilstvo in gozdarstvo.

 

OBJAVA JAVNIH RAZPISOV (februar 2018)

V petek, 2. 2. 2018, sta bila objavljena dva javna razpisa za projekte evropskega partnerstva za inovacije (EIP) in pilotne projekte z namenom učinkovitejšega tehnološkega razvoja in prenosa znanja ter inovacij v kmetijstvo, živilstvo in gozdarstvo.