PRETEKLI DOGODKI S PODROČJA EIP…

10. 11. 2020 – Drugi dan spletnega posveta »Skupaj soustvarjamo prihodnost kmetijstva« – predstavitev projektov Evropskega partnerstva za inovacije

09. 11. 2020 – 35. posvet Javne službe kmetijskega svetovanja – Skupaj soustvarjamo prihodnost kmetijstva

25. 11. 2019 – Konferenca “Skupaj za napredek slovenskega kmetijstva in podeželja”

24. 09. 2019 – 26. 09. 2019 – Evropski raziskovalni in inovacijski dnevi (Bruselj)

16. 10. 2019 –  15. redno srečanje EIP-AGRI podskupine za inovacije v kmetijstvu (Bruselj)

14. 02. 2019 -14. 03. 2019 – Predstavitev javnih razpisov iz naslova ukrepa 16 Sodelovanje

13. 02. 2019 – 6. Agrobiznis konferenca

23. 03. 2018 – VIDEO predstavitev 1. javnega razpisa iz naslova ukrepa Sodelovanje (16.2 in 16.5) s sejma Komenda

21. 03. 2018 – Predstavitev prvih javnih razpisov za dva podukrepa – 16.2: Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij in 16.5: Okolje in podnebne spremembe iz PRP 2014-2020

12. 02. 2018 – Delavnica o vzpostavljanju EIP partnerstev – sedež KGZS Ljubljana

13. 02. 2018 – Delavnica o vzpostavljanju EIP partnerstev – sedež Gozdarskega inštituta

18. 01. 2018 – Delavnica o vzpostavljanju EIP partnerstev – sedež Kmetijske zadruge Agraria Koper; na voljo je tudi poročilo z delavnice

15. 12. 2017 – Delavnica o vzpostavljanju EIP partnerstev – Center biotehnike in turizma Grm pri Novem mestu; na voljo je tudi poročilo z delavnice

13. 11. 2017 – Mednarodni EIP AGRI seminar na temo evropskih partnerstev za inovacije v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020

10. 10. 2017 – Predstavitve predloga uredbe za ukrep Sodelovanje ter Evropskega inovacijskega partnerstva za produktivnost in trajnost na področju kmetijstva, živilstva in gozdarstva

Prijava na e-novice

Deli z drugimi