Predstavitev EIP

EIP logo

 

Vse države članice EU so pripravljene podpreti operativne skupine za kmete in gozdarje

Kmetje in gozdarji iz vse Evrope se veselijo zagona novih inovativnih projektov, potem ko je Evropska komisija pripravila podporne priložnosti za vzpostavitev operativnih skupin.

 

 

 

Inger Pehrson, koordinator inovacijskega oddelka švedske Mreže za podeželje pritrjuje: »Prvič se dogaja, da ima kmet priložnost pridobiti neposredno podporo za razvoj ideje, ki je bistvena za njegovo delo. To bo tudi zagotovilo, da bo njihov glas slišan v kmetijski javnosti in širše.« Za razliko od dosedanjih sistemov podpor, so kmetje in drugi partnerji, kot so raziskovalci in svetovalci, lahko člani odborov operativnih skupin. Pehrson nadaljuje: »Za raziskovalce in svetovalce bo izziv, da bodo kmetje vključeni od samega začetka, in da bodo v stalnem dialogu z njimi, kot pa da bi jim zgolj predstavili rezultate poskusov ob zaključku projekta.«

 

OPERATIVNA SKUPINA

Operativna skupina je skupina ljudi, ki sodeluje pri razvoju konkretnih rešitev za praktične probleme ali inovativne priložnosti in katere projekti so podprti z evropsko politiko razvoja podeželja. Operativno skupino sestavlja več partnerjev, in sicer tako kmet, kmetijsko podjetje, svetovalec, raziskovalec, kot mnogi drugi akterji, ki se med seboj povežejo z namenom pridobitve praktične rešitve konkretnega problema, ki ga ima kmetovalec. Vsaka država ali regija ima možnost določiti svoje specifične zahteve ali omejitve o tem, kako vzpostaviti operativno skupino.

 

Idejna zasnova delovanja operativnih skupin

Prikaz idejne zasnove delovanja operativnih skupin v okviru EIP projektov v Sloveniji.

 

Evropski organi upravljanja programov razvoja podeželja, vključno s slovenskim, intenzivno informiramo kmete in ostale deležnike skozi različne dogodke nacionalnih mrež. V Sloveniji smo marca 2014 izvedli prvo mednarodno delavnico z naslovom “Vzpostavitev operativnih skupin v okviru Programov razvoja podeželja“. Z letom 2017 pa prehajamo v operativno fazo, zato smo tudi v Sloveniji okrepili različne aktivnosti, da vse zainteresirane akterje opremimo s pravimi informacijami za uspešen zagon operativnih skupin. Spremljajte spletne strani PRP in novice PRePlet.

Medtem lahko kmetje že dlje časa iščejo ustrezne partnerje, kot so raziskovalci in svetovalci, za razrešitev konkretnega problema na svojem kmetijskem gospodarstvu. Za vzpostavitev projekta oziroma prijave projekta na javni razpis pridružitev Mreži EIP-AGRI predstavlja dober začetek. S svojo spletno stranjo ponuja Mreža EIP-AGRI registriranim članom navdihujoče ideje, informacije, rezultate že zaključenih projektov in načinov, kako povezati ostale akterje v EIP-AGRI mrežo. Kot člani EIP-AGRI mreže lahko kmetje aktivno izmenjujejo in zbirajo informacije, ki predstavljajo izhodišče za vzpostavitev in delovanje operativne skupine.

 

Zloženka: EIP v okviru PRP 2014–2020: Evropsko partnerstvo za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti

 ZlozenkaEIP po straneh page 001

Prijava na e-novice

Deli z drugimi