Seznam ponudnikov rešitev (2)

Seznam ponudnikov znanj za določena področja v kmetijstvu, živilstvu in gozdarstvu

 

 

objavljeno

 

naziv ponudnika rešitve

 

kontaktna oseba

 

sektor

 

panoga

 

statistična regija

17. 2. 2020 Andrej Golenač Andrej Golenač varstvo okolja ostalo Savinjska regija
17. 2. 2020 Andrej Golenač Andrej Golenač kmetijstvo ostalo Savinjska regija
4. 2. 2019 Biotehniška fakulteta dr. Gasan OSOJNIK živilstvo raziskave in razvoj Osrednjeslovenska regija
11. 5. 2018 Zavod za gozdove Slovenije
Tomaž BERCE kmetijstvo reja drobnice Osrednjeslovenska regija
11. 5. 2018 Veterinarska fakulteta
Primož KLINC, Malan ŠTRBENC, Janko MURN kmetijstvo reja drobnice Osrednjeslovenska regija
25. 01. 2018 KGZ Nova Gorica Andreja ŠKVARČ kmetijstvo

vinogradništvo

Goriška regija 

22. 01. 2018

KGZ Nova Gorica Mojca ROT kmetijstvo sadjarstvo, varstvo rastlin Goriška regija

22. 01. 2018

KGZ Nova Gorica dr. Marko DEVETAK kmetijstvo vinogradništvo, varstvo rastlin Obalno-kraška regija

05. 01. 2018

KGZ Maribor Specialistične službe kmetijstvo vse panoge Podravska regija
15. 12. 2017 Ph. Agrohom Majda ORTAN kmetijstvo sadjarstvo Koroška regija
13. 12. 2017 Biotehniška fakulteta prof. dr. Andrej UDOVČ kmetijstvo zelenjadarstvo Osrednjeslovenska regija
13. 12. 2017 Sistko d.o.o. Andrej S. CESTAR predelava lesa Podravska regija
13. 12. 2017 Agencija Republike Slovenije za okolje dr. Andreja SUŠNIK kmetijstvo, varstvo okolja, varstvo voda poljedelstvo, zelenjadarstvo, sadjarstvo, vinogradništvo, hmeljarstvo, oljkarstvo

Pomurska regija, Podravska regija, Savinjska regija, Jugovzhodna regija, Osrednjeslovenska  regija, Gorenjska regija, Primorsko-notranjska regija, Goriška regija

11. 12. 2017

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

dr. Sebastjan RADIŠEK kmetijstvo varstvo rastlin, podnebne spremembe Savinjska regija
11. 12. 2017

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

mag. Jolanda PERSOLJA varstvo voda podnebne spremembe, varstvo podzemnih in površinskih voda, biotska raznovrstnost, FFS Osrednjeslovenska regija
05. 12. 2017 Kmetijski inštitut Slovenije Mojca VIRŠČEK  MARN kmetijstvo varstvo rastlin Osrednjeslovenska regija
04. 12. 2017

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

dr. Zala KOLENC kmetijstvo hmeljarstvo, poljedelstvo, pridelava semena, oljkarstvo, genetika, podnebne spremembe (sušni stres) Savinjska regija
04. 12. 2017

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

dr. Andreja  ČERENAK kmetijstvo genetika, podnebne spremembe Savinjska regija
01. 12. 2017 Biotehniška fakulteta dr. Angela CIVIDINI kmetijstvo reja drobnice – meso drobnice; modeli lokalne oskrbe Osrednjeslovenska regija
01. 12. 2017 Biotehniška fakulteta prof. dr. Andrej  LAVRENČIČ kmetijstvo govedoreja – prehrana prežvekovalcev Osrednjeslovenska regija 
01. 12. 2017 Biotehniška fakulteta doc. dr. Dušanka JORDAN kmetijstvo reja drobnice Osrednjeslovenska regija
30. 11. 2017 INRA d.o.o. Andreja ŠVAB LENARČIČ
kmetijstvo poljedelstvo – stroškovna učinkovitost, precizno kmetijstvo, trajnostna raba tal Pomurska regija
30. 11. 2017

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

dr. Magda RAK CIZEJ kmetijstvo poljedelstvo – varstvo rastlin, FFS, podnebne spremembe  Savinjska regija
30. 11. 2017 KGZ Nova Gorica dr. Ivan ŽEZLINA kmetijstvo vinogradništvo – varstvo rastlin Goriška regija
30. 11. 2017 Kmetijski inštitut Slovenije Irena MAVRIČ PLEŠKO kmetijstvo vinogradništvo – varstvo rastlin Osrednjeslovenska regija
23. 11. 2017 Kozjanski park

mag. Adrijan ČERNELČ,  Mojca KUNST

ohranjanje narave

naravovarstvo, biotska raznolikost, vodovarstveno območje, učinkovita raba energije, ohranjanje naravnih virov, modeli lokalne oskrbe, podnebne spremembe, krožno gospodarstvo, ekološka pridelava

Savinjska regija
23. 11. 2017 Biotehniška fakulteta asist. dr. Tanja BOHINC kmetijstvo

varstvo rastlin

Podravska regija
22. 11. 2017

Kmetijski inštitut Slovenije

Darinka KORON kmetijstvo sadjarstvo – jagodičevje Osrednjeslovenska regija
22. 11. 2017 Biotehniška fakulteta Anita SOLAR kmetijstvo sadjarstvo – pridelava lupinarjev Podravska regija

21. 11. 2017

Biotehniška fakulteta

prof. dr. Stanislav TRDAN kmetijstvo poljedelstvo  Osrednjeslovenska regija
17. 11. 2017

Biotehniška fakulteta

dr. Darja KOCJAN AČKO kmetijstvo poljedelstvo, zelenjadarstvo,
začimbne, zdravilne in aromatske rastline, pridelava semena
Savinjska regija, Osrednjeslovenska regija, Gorenjska regija
17. 11. 2017

Kmetijski inštitut Slovenije

Tomaž CUNDER kmetijstvo ekonomika kmetijstva Osrednjeslovenska regija
17. 11. 2017

Javna služba nalog genske banke v živinoreji

Biotehniška fakulteta, oddelek za zootehniko, Groblje 3, 1230 Domžale, in Druga priznana organizacija pri reji drobnice

Danijela BOJKOVSKI, Mojca SIMČIČ

kmetijstvo, ohranjanje narave reja drobnice, govedoreja, prašičereja, perutninarstvo, konjereja, reja drugih živali Osrednjeslovenska regija
17. 11. 2017

Biotehniška fakulteta

prof. dr. Emil ERJAVEC

vsi sektorji vse panoge razen gojenja gob  Osrednjeslovenska regija
Deli z drugimi