Seznam ponudnikov rešitev

Seznam ponudnikov znanj za določena področja v kmetijstvu, živilstvu in gozdarstvu

 

 

1

 

naziv ponudnika rešitve

Biotehniška fakulteta

kontaktna oseba ponudnika rešitve

dr. Darja Kocjan Ačko

specialna znanja glede na

horizontalne teme

trajnostna raba tal, biotska

raznovrstnost, ohranjanje

naravnih virov, modeli

lokalne samooskrbe,

obstojnost živil in

proizvodov, krožno

gospodarstvo, ekološka

pridelava

statistična regija

Savinjska regija, Osrednje-

slovenska regija, Gorenjska

regija

dodano

17. 11. 2017

sektor

kmetijstvo, živilstvo, ohranjanje narave

panoga

poljedelstvo,

zelenjadarstvo,

začimbne, zdravilne

in aromatske

rastline, pridelava

semena

področje delovanja – širše

raziskovanje in razvoj,

izobraževanje

kontaktni podatki

041 215 302; darja.kocjan@bf.uni-lj.si

 

2

 

naziv ponudnika rešitve

Kmetijski inštitut Slovenije

kontaktna oseba ponudnika rešitve

Tomaž Cunder

specialna znanja glede na

horizontalne teme

stroškovna učinkovitost

statistična regija

Osrednje-slovenska regija

dodano

17. 11. 2017

sektor

kmetijstvo

panoga

ekonomika

kmetijstva

področje delovanja – širše

raziskovanje in razvoj

kontaktni podatki

tomaz.cunder@kis.si

 

3

 

naziv ponudnika rešitve

Javna služba nalog

genske banke v živinoreji,

Biotehniška fakulteta, oddelek

za zootehniko

kontaktna oseba ponudnika rešitve

Danijela Bojkovski,

Mojca Simčič

specialna znanja glede na

horizontalne teme

ohranjanje biotske

raznovrstnosti, ohranjanje

naravnih virov

statistična regija

Osrednje-slovenska regija

dodano

17. 11. 2017

sektor

kmetijstvo,

ohranjanje narave

panoga

reja drobnice, reja

drugih živali

področje delovanja – širše

raziskovanje in razvoj,

upravljanje javnih zavodov

kontaktni podatki

danijela.bojkovski@bf.uni-lj.si ,

mojca.simcic@bf.uni-lj.si

 

4

naziv ponudnika rešitve

Biotehniška fakulteta

kontaktna oseba ponudnika rešitve

dr. Emil Erjavec

specialna znanja glede na

horizontalne teme

agrarna ekonomika,

stroškovna učinkovitost,

naravovarstvo

statistična regija

Osrednje-slovenska regija

dodano

17. 11. 2017

sektor

kmetijstvo, živilstvo, gozdarstvo, predelava lesa, varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo voda

panoga

vse panoge razen gojenja gob

področje delovanja – širše

raziskovanje in razvoj

kontaktni podatki

emil.erjavec@bf.uni-lj.si

Deli z drugimi