Danijela BOJKOVSKI, Mojca SIMČIČ

naziv ponudnika rešitve

Javna služba nalog genske banke v živinoreji

Biotehniška fakulteta, oddelek za zootehniko, Groblje 3, 1230 Domžale, in Druga priznana organizacija pri reji drobnice

 

kontaktna oseba ponudnika rešitve

Danijela BOJKOVSKI,

Mojca SIMČIČ

 

sektor

kmetijstvo, ohranjanje narave

 

panoga

reja drobnice, govedoreja, prašičereja, perutninarstvo, konjereja, reja drugih živali

 

področje delovanja – širše

raziskovanje in razvoj, upravljanje javnih zavodov

 

specialna znanja glede na horizontalne teme

biotska raznovrstnost, ohranjanje naravnih virov, slovenske avtohtone pasme

 

statistična regija

Osrednje-slovenska regija

 

kontaktni podatki

danijela.bojkovski[@]bf.uni-lj.si ,

mojca.simcic[@]bf.uni-lj.si

genska.banka[@]bf.uni-lj.si

Deli z drugimi