Velik vložek dela pri ekološki pridelavi vrtnin in zelenjave

ime izziva

Velik vložek dela pri ekološki pridelavi vrtnin in zelenjave

 

opis izziva

Združenje ekoloških kmetov Zdravo življenje in Mreža ekoloških kmetij “Bio s kmetij” v imenu svojih kmetij išče svetovalno organizacijo – pravno osebo, ki izpolnjuje pogoje javnega poziva podukrepa 16.2 za pilotni projektni predlog Preizkus tehnologije – sadilni sistem Paperpot. Pridelava zelenjave in vrtnih je delovno zelo intenzivna panoga. V primeru ekološke pridelave, ko se omeji uporaba fitofarmacevtskih sredstev in mineralnih gnojil se potreba po delu še dodatno poveča. Zaradi velikega vložka dela so cene ekološko pridelane zelenjave in vrtnin visoke, ponudba pa deficitarna. Obstoječe mehanizirane tehnologije sajenja sadik vrtnin in zelenjave zahtevajo uporabo težke mehanizacije, za katero se mnogi ekološki kmetje ne odločijo zaradi številnih razlogov. Japonski sadilni sistem Paperpot z uporabo ročne sadilnice obljublja zasaditev 264 sadik vrtnin oz. zelenjave v 40 sekundah, kar občutno olajša postopek pridelave v fazi sajenja. Sistem omogoča pripravo lastnih sadik vrtnin in zelenjave na posebno papirno satasto mrežo, ki je v fazi sajenja nosilni medij sadik za enostavnejše sajenje. S pilotnim projektom želimo odgovoriti na naslednje izzive: – ugotoviti ali je tehnologija skladna s evropskimi standardi za ekološko kmetijstvo (v ZDA sistem za ekološko kmetijstvo ni dovoljen, v EU je dovoljen v posameznih državah članicah) – v pogojih pridelave na kmetijah v različnih regijah v Sloveniji testirati sadilni sistem – ugotoviti primernost sistema za OMD območja – proučiti možnost uporabe v pogojih, ki jih prinaša povečana pogostnost ekstremnega vremena – oceniti zmanjšanje izpustov CO2 zaradi uporabe tehnologije brez uporabe fosilnih goriv Več o sistemu: http://zdruzenje-zekzz.si/upload/2018/sadilnica_paperpot.pdf

 

sektor

kmetijstvo

 

panoga

zelenjadarstvo

 

ključne besede

ekološka pridelava, stroškovna učinkovitost, trajnostna raba tal, učinkovita raba energije

 

statistična regija

Osrednjeslovenska regija

 

ime/ naziv iskalca rešitve

Jože Ocepek

 

kontaktni podatki

joze[@]izara.si

 

Deli z drugimi